Home | Anale Intraepitheliale Neoplasie (AIN)

Anale Intraepitheliale Neoplasie (AIN)

In 2014 is het Medisch Centrum Jan van Goyen in samenwerking met het OLVG gestart met de screening op AIN. Per 1 juli 2017 kunnen patiënten terecht bij het Medisch Centrum Jan van Goyen voor een dergelijke behandeling.

HIV-positieve mannen die seks hebben met mannen (MSM) zijn de belangrijkste risicogroep voor anuskanker. De afwijkingen in het weefsel worden over het algemeen veroorzaakt door het Humaan Papilloma Virus (HPV): een seksueel overdraagbaar virus.

Algemeen wordt verondersteld dat screening op en behandeling van Anale Intraepitheliale Neoplasie (AIN), het ontstaan van anuskanker kan voorkomen. De behandeling is afhankelijk van het stadium AIN, waarbij cijfers de ernst van de afwijking aangeven. Om de kans op vroege ontdekking te vergroten, krijgen MSM HIV-patiënten een uitnodiging voor het AIN-spreekuur.

AIN staat voor: Anale Intraepitheliale Neoplasie. Dit betekent dat er sprake is van een voorstadium van anuskanker. Tijdens AIN screening, screenen we op voorstadia van anuskanker. Dit wordt gedaan met behulp van High Resolution Anoscopie (HRA), een combinatie van proctoscopie en colposcopie, waarbij met een camera die zeer gedetailleerde beelden maakt van de slijmvliezen van het rectum, het anale kanaal en de peri-anale regio geïnspecteerd worden. Hierbij kunnen afwijkingen geconstateerd worden. Van deze afwijkingen worden tijdens het onderzoek biopten genomen, die door de patholoog anatoom beoordeeld worden. De uitslag hiervan wordt gegradeerd in: geen afwijking, AIN 1, AIN 2 en AIN 3, respectievelijk mild, matige of ernstige dysplasie.

Als er geen afwijking te vinden is, wordt iemand na twee jaar opnieuw gescreend. Bij AIN 1 wordt iemand na een jaar weer opgeroepen om te kijken of er progressie plaatsvindt naar AIN 2 of 3 of dat het immuunsysteem zelf de AIN 1 heeft opgeruimd. Constateert de patholoog een AIN 2 of 3 dan wordt de patiënt behandeld. De standaardbehandeling is op dit moment electrocoagulatie waarbij de afwijkingen lokaal worden weggebrand.

KEURMERK