Home | Anovulatie en behandeling met Clomifeen

Anovulatie en behandeling met Clomifeen

Clomifeen bevordert dat eicellen in de eierstokken rijpen en zet de eisprong in gang, met name bij het polycysteus ovariumsyndroom (PCOS). De maandelijkse kuur duurt 5 dagen van de derde tot en met de zevende dag van de cyclus. Tijdens de eerste kuren vindt echografisch onderzoek plaats om te volgen of er een eicel rijpt. Later in de cyclus zal het hormoon progesteron worden bepaald om te bepalen of een werkelijke eisprong/ovulatie heeft plaatsgevonden. De kans op een zwangerschap met behulp van clomifeencitraat is per cyclus ongeveer 15%. In zes tot twaalf cycli is 40% van de vrouwen zwanger. De kans op een meerlingzwangerschap ligt tussen de 5 en 10%. Bekijk deze bijsluiter voor meer informatie.

KEURMERK