Home | Anovulatie en behandeling met Letrozol

Anovulatie en behandeling met Letrozol

Letrozol bevordert dat eicellen in de eierstokken rijpen en zet de eisprong in gang, met name bij het polycysteus ovariumsyndroom (PCOS). De maandelijkse kuur duurt 5 dagen van de derde tot en met de zevende dag van de cyclus. Tijdens de eerste kuren vindt echografisch onderzoek plaats om te volgen of er een eicel rijpt. Later in de cyclus zal het hormoon progesteron worden bepaald om te bepalen of een werkelijke eisprong/ovulatie heeft plaatsgevonden. Ongeveer 80% van de vrouwen krijgt een eisprong en ongeveer 50% van de vrouwen wordt met deze behandeling zwanger. Doordat Letrozol de eierstokken licht over-stimuleert waardoor soms meerdere eicellen vrijkomen, bestaat er een verhoogde kans op een meerlingzwangerschap. Controles door middel van echoscopie en bloedonderzoek zijn daarom nodig. Klik hier voor meer informatie.

KEURMERK