Maak een afspraak
MijnJvG
Login voor jouw gegevens

Gang van zaken op de hiv-polikliniek

Tijdens het eerste consult wordt u – afhankelijk van de klachten die u heeft – gezien door de internist of verpleegkundig-consulent. Er wordt een uitgebreide vragenlijst met u doorgenomen en u krijgt informatie over hiv en over de huidige adviezen ten aanzien van behandeling van de infectie. U krijgt ook informatie over veilig vrijen, andere seksueel overdraagbare aandoeningen en over de algemene gang van zaken in het MC Jan van Goyen. Tijdens dit eerste gesprek is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen zoals: Moet ik het op mijn werk vertellen?  Kunt u zien wanneer ik de infectie heb opgelopen? Moet ik nu iets aan mijn leefgewoonten veranderen? Welke vaccinaties raadt u mij aan?

Vervolgens vindt een lichamelijk onderzoek plaats waarbij onder andere uw lengte, gewicht, bloeddruk en pols worden gemeten. Na het gesprek en het lichamelijk onderzoek vindt er een aantal aanvullende onderzoeken plaats (voor zover deze niet al elders zijn verricht):

  • Bloedonderzoek: algemeen bloedonderzoek (bv naar bloedarmoede, nierfunctie, leverfunctie, cholesterol, glucose), hiv-viral load (de hoeveelheid hiv-virus in het bloed), CD4-cellen (afweercellen), hepatitis B en C onderzoek, luesonderzoek (syfilis).
  • X-thorax (foto van hart en longen)
  • ECG (hartfilmpje)

Voor het eerste consult en de aanvullende onderzoeken moet u ongeveer 2 uur uittrekken. Wanneer de intake plaatsvindt door de verpleegkundige, wordt u nog kort gezien door de internist.

Tweede consult
Ongeveer twee weken na de intake krijgt u de tweede afspraak, meestal bij de internist. De internist zal tijdens dit tweede consult een gesprek met u voeren over hiv in het algemeen. Er zullen specifieke vragen gesteld worden over uw huidige gezondheid en klachten, en over uw medische voorgeschiedenis. Ook hier is weer de gelegenheid tot het stellen van vragen. Hierna volgt een algeheel lichamelijk onderzoek. Vervolgens worden alle uitslagen met u besproken en wordt in overleg met u de verdere gang van zaken bepaald. Deze verdere gang van zaken is afhankelijk van uw klachten en symptomen en van de bevindingen bij aanvullend onderzoek.

Vervolgconsulten (internist-infectioloog, verpleegkundig-specialist of beiden)

Bij ieder vervolgconsult wordt een aantal zaken bepaald:

  • CD4-aantal: dit zijn de specifieke afweercellen die door een hiv-infectie verlaagd worden. Hoe lager het CD4-aantal des te lager de afweer en des te hoger de kans op infecties met andere ziekteverwekkers.
  • Klachten van de patiënt. Bij ieder consult zal gevraagd worden of u specifieke klachten heeft, indien dit het geval is zal er soms een lichamelijk onderzoek of aanvullend onderzoek volgen.
  • Andere bepalingen uit het bloed (verschilt per patiënt en per bezoek): hiv viral load (hoeveelheid hiv-deeltjes in het bloed), hepatitis C en syfilis, nierfunctie, leverfunctie, cholesterol en glucose en wat er verder noodzakelijk is.
  • Aanvullend onderzoek indien daar aanleiding toe bestaat.

De frequentie van de vervolgconsulten is afhankelijk van de klachten, de symptomen, de CD4-cellen en van eventuele bijkomende ziekten. Indien er geen bijzonderheden zijn vindt het om de vier maanden plaats.

Specialisten

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over Gang van zaken op de hiv-polikliniek? Stuur ons dan een e-mail.

Of vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met jou op.

Op deze pagina:

Afspraak maken

Wij verzoeken u onderstaande gegevens in te vullen en nemen daarna z.s.m. contact met u op. Voor het maken van een afspraak heeft u een recente verwijsbrief nodig van uw huisarts.

Zoek & Vind