Maak een afspraak
MijnJvG
Login voor jouw gegevens

Samenwerking Medisch Centrum Jan van Goyen en andere instanties voor mensen met hiv

Samenwerking met huisartsen

Gezien de vele facetten van de problemen van de oudere mensen die leven met hiv zijn wij van mening dat ook de huisarts een steeds belangrijkere rol krijgt in de behandeling en begeleiding van deze groep patiënten. Wij hebben er daarom in het MC Jan van Goyen altijd naar gestreefd mensen met hiv in nauw overleg met de betrokken huisarts te behandelen. Samenwerking tussen de huisartsen en de hiv-behandelaren en gespecialiseerde verpleegkundigen heeft in het Medisch Centrum Jan van Goyen altijd een zeer belangrijke rol gespeeld. De huisarts vormt samen met de hiv-behandelaar en de verpleegkundigen een team dat samen en in goed overleg zorgdraagt voor het welzijn van de hiv-geïnfecteerde patiënt. Er vindt dan ook zeer regelmatig overleg plaats tussen de specialisten en de huisartsen die veel hiv-geïnfecteerde patiënten in hun praktijk hebben.

Samenwerking MC Jan van Goyen en andere instanties voor mensen met hiv

1. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG)

Medisch Centrum Jan van Goyen werkt zeer nauw samen met OLVG. Tweewekelijks zijn de hiv-behandelaren uit het Medisch Centrum Jan van Goyen aanwezig bij een bespreking over hiv-patiënten in het OLVG. Opnames gebeuren ook in het OLVG.

Er zijn diverse samenwerkingsverbanden met afdelingen van OLVG, onder meer: met de afdeling Interne Geneeskunde voor opname faciliteiten, het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium, het Microbiologisch Laboratorium, het Pathologisch Laboratorium en de ziekenhuisapotheek. Daarnaast wordt er samengewerkt met de volgende specialismen in OLVG: Maag- Darm- leverziekten, longziekten, cardiologie, chirurgie, neurologie, orthopedie, dermatologie en radiologie.

2. GGD Amsterdam

Medisch Centrum Jan van Goyen werkt samen met diverse behandelaren van de SOA-polikliniek in Amsterdam. Marc van Wijk, de hiv-verpleegkundig consulent heeft in het verleden jaren bij de GGD gewerkt als verpleegkundige op de SOA poli en als onderzoeksverpleegkundige voor de Discover studie (PrEP).

3. Stichting HIV Monitoring

Het doel van de Stichting HIV Monitoring (SHM) is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kennis over hiv en het beloop van zowel de behandelde als de onbehandelde infectie met hiv. In totaal 25 door de minister van VWS erkende hiv-behandelcentra werken samen met de stichting om data te verzamelen van patiënten. Deze data worden geanalyseerd en gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Ieder jaar rond 1 december (Wereldaidsdag) presenteert de stichting een wetenschappelijk rapport met de laatste bevindingen. Aan alle hiv-geïnfecteerde patiënten wordt gevraagd of hun gegevens anoniem mogen worden gebruikt voor de SHM dataverzameling.

4. Nederlandse Vereniging van hiv Behandelaren (NVHB)

Doel van de vereniging: bevorderen van kennis ten aanzien van hiv. De hiv-behandelaren van Medisch Centrum Jan van Goyen zijn lid van de vereniging.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

  • Het bevorderen van contacten tussen de leden
  • De organisatie van wetenschappelijke vergaderingen
  • Adviseren van overheidsinstellingen
  • Adviseren van instellingen op het terrein van de gezondheidszorg
  • Onderhouden van internationale contacten met verenigingen en instellingen met soortgelijke doelstellingen binnen en buiten Europa

Wetenschappelijk onderzoek en Medisch Ethische Commissie

Medisch Centrum Jan van Goyen participeert al meer dan 10 jaar in landelijk en internationaal wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hiv en aids samen met de andere hiv-behandelcentra in Nederland.

De Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO) schrijft voor dat medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen een positief oordeel van een erkende toetsingscommissie behoeft, voordat het onderzoek mag worden uitgevoerd. Onder de werking van de WMO valt al het medisch-wetenschappelijk onderzoek, waarbij mensen (proefpersonen) worden onderworpen aan handelingen of hun een bepaalde gedragswijze wordt opgelegd.

Alle protocollen van het wetenschappelijk onderzoek dat in MC JvG uitgevoerd wordt, is tevoren beoordeeld en goedgekeurd door een van de erkende Medisch-ethische Toetsingscommissies (METC) in Nederland. De beoordeling van lokale uitvoerbaarheid van multicenter trials wordt getoetst door de VCMO, waar het OLVG een van de deelnemende centra is.

Medisch Centrum Jan van Goyen heeft geen eigen Medisch Ethische Commissie in huis. De medische directie van Jan van Goyen adviseert over de lokale uitvoerbaarheid van studies die al door een erkende commissie zijn goedgekeurd.

Nuttige links

  • Soaaids: Informatie over seksueel overdraagbare aandoeningen zoals: hoe herken je de meest voorkomende SOA, wat doet de dokter eraan en hoe voorkom je het?
  • Hiv verenigingDe vereniging is er voor actieve belangenbehartiging, betrouwbare en onbevooroordeelde informatievoorziening, gerichte preventie en onderling contact en ondersteuning.
  • Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering: Informatie over de gezondheidsaspecten van reizen naar het buitenland. U kunt hier oa vinden welke inentingen nodig zijn voor een bepaald land.
  • AIDS fonds: Het Aids Fonds bestaat sinds 1985. Het Aids Fonds is er voor iedereen die met hiv/aids of de gevolgen daarvan te maken heeft of kan krijgen.
Heeft u een vraag over Samenwerking Medisch Centrum Jan van Goyen en andere instanties voor mensen met hiv? Stuur ons dan een e-mail.

Op deze pagina:

Zoek & Vind