Nieuws verwijzers

Home | Beschikbaarheid afdeling radiologie tijdens coronacrisis

Beschikbaarheid afdeling radiologie tijdens coronacrisis

De wereld is snel veranderd door het COVID-19 virus. Één van de ongewenste neveneffecten van de huidige crisis is dat door veel patiënten een hoge drempel wordt ervaren om naar de huisarts of een ziekenhuis te gaan. Wanneer een onderzoek uitstel verdraagt is dat uiteraard geen probleem.

Er zijn echter tal van spoed indicaties waarvoor dit onwenselijk is. Om die reden willen we u er op attenderen dat de afdeling Radiologie van MC Jan van Goyen voor spoedonderzoeken geopend is voor 1e lijn diagnostiek (röntgen onderzoek, echografie). Deze onderzoeken worden allen uitgevoerd door de radiologen van het OLVG.

Het programma is tot nader bericht vanwege de coronacrisis aangepast:
Echografie kan in deze periode na overleg vooralsnog op afspraak worden verricht op dinsdag en donderdag. Mocht dat nodig zijn dan kunnen deze dagen worden uitgebreid. Röntgen onderzoek is dagelijks mogelijk.

Afspraken voor bovenstaande onderzoeken kunnen op uw verzoek door ons op zeer korte termijn worden gepland.

Voor de nabije toekomst na de crisis is het streven weer snel op te schalen naar de normale openstelling voor echografie op maandag, dinsdag en donderdag. Het streven is tevens om bij voldoende aanbod uiteindelijk tot een dagelijkse bezetting te komen.

Namens de radiologen van het OLVG in het MC Jan van Goyen.

Afdeling Radiologie MC Jan van Goyen
Jan van Goyenkade 1, 1075 HN Amsterdam

Voor intercollegiaal overleg is beschikbaar telefoonnummer: 020-3055870.