Home | Big sister is watching you: E-health programma voor diabetespatiënten

Big sister is watching you: E-health programma voor diabetespatiënten

Diabetes is een van de meest voorkomende chronische ziekten in ons land. Maar liefst 1 op de 14 Nederlanders heeft het. Diabetespatiënten moeten altijd alert zijn op hun bloedsuikerwaarden en moeten hiervoor veel laten. Door e-health oplossingen krijgen patiënten meer inzicht in hun bloedsuikerwaarden. Trins van der Linden, diabetesverpleegkundige bij Medisch Centrum Jan van Goyen, kan op deze manier patiënten op afstand in de gaten houden.

Diabetes
‘Diabetes werd vroeger ook wel suikerziekte genoemd. Het is een ziekte waarbij het lichaam de bloedsuiker niet meer in evenwicht kan houden, waardoor men te veel suiker in het bloed heeft. Dat komt doordat het lichaam te weinig van het hormoon insuline heeft. En ook reageert het lichaam vaak niet meer goed op insuline. Of het maakt helemaal geen insuline meer aan. Insuline regelt de bloedsuikerspiegel, dus dat is heel belangrijk.’ 

E-health
‘Bij Jan van Goyen willen we diabetespatiënten zo goed mogelijk helpen om hun bloedsuikerspiegel onder controle te krijgen. Hiervoor is eens per drie maanden contact soms niet voldoende. Als ik bijvoorbeeld tijdens een controle aangeef dat de patiënt bij het ontbijt meer moet gaan spuiten, kan na de volgende controle blijken dat dit niet genoeg was, maar dan ben je alweer drie maanden verder. Daarom werken we sinds enkele jaren met e-health programma’s: online kan ik op elk moment de bloedsuikerspiegels van patiënten in de gaten houden. Iedere  twee weken heb ik dan een belafspraak met de patiënt om de resultaten te bespreken. Ideaal voor mensen die werken en een druk leven hebben. Ze hoeven dan niet steeds langs te komen.’

Hoe werkt het?
‘Wanneer een patiënt bij ons komt vraag ik hem of haar toestemming om de bloedsuikerspiegel via een e-health programma te kunnen controleren. Het gaat dan meestal om type 1 diabetespatiënten. Wanneer de patiënt goedkeuring geeft kunnen ze een app downloaden. Vervolgens zijn er twee mogelijkheden waarop ik de gegevens binnen krijg. Bij de eerste meet de patiënt via een vingerprik zijn  bloedsuikerwaarde. Via een bluetooth verbinding worden de waarden doorgegeven aan de app, waarna ik de gegevens in kan zien.
De tweede groep patiënten werkt met sensoren die op en in hun huid worden geplaatst en continu de bloedsuikerwaarde meten. Hierdoor ontstaat 24 uur lang een aaneengesloten curve, die via het e-health programma zichtbaar is. Die mensen kan ik live, realtime volgen. Ik zie dan bijvoorbeeld hun bloedsuikerwaarden, gemiddelde glucose en patronen.’

Het is niet zo dat iedereen continu gemonitord wordt. Patiënten worden alleen gevolgd wanneer zij mailen of bellen dat het niet zo goed gaat. Dan kan ik online aan de hand van de curve meekijken en bespreken we telefonisch welke aanpassingen ze kunnen doen. Ook tijdens een belafspraak of op het spreekuur raadpleeg ik de curve.

Snelle groei
‘Op dit moment maken zo’n 50 patiënten gebruik van de e-health mogelijkheid. Deze groep wordt heel snel groter. Sinds kort kan ik ook dames met zwangerschapsdiabetes volgen. Zij hoeven nu niet meer wekelijks hun uitslagen te mailen. Daar is wel een apart programma voor, omdat zij alleen gedurende de zwangerschap hun bloedsuikerwaarden moeten meten. De patiënten die er gebruik van maken zijn allemaal super enthousiast. Ik verwacht dan ook dat het aantal gebruikers van e-health bij ons eind 2019 verdubbeld is.’ 

Meer weten? Neem dan contact op met de afdeling interne geneeskunde.

Coronavirus: belangrijke informatie!

Gezien de ontwikkelingen in de zorg en het oplopen van wachttijden voor patiënten zal Medisch Centrum Jan van Goyen vanaf 13 mei de poliklinische zorg deels weer opstarten. Dit is een richtdatum, per dag beoordelen wij of en hoe wij onze zorg kunnen continueren. Let op: door het coronavirus zijn er achterstanden opgelopen en zijn de wachttijden nu niet accuraat aan te geven. Afspraken worden gepland op prioriteit, het kan dus iets langer duren voordat u ingepland kan worden. Wij vragen hiervoor om uw begrip.

Uw bezoek aan Medisch Centrum Jan van Goyen

De gezondheid van onze patiënten en medewerkers staat bij Medisch Centrum Jan van Goyen voorop. Daarom volgen we het advies van RIVM over COVID-19 en passen we onze werkwijze hierop aan.

Neem contact met ons op voor het maken van een nieuwe afspraak indien u een van onderstaande vragen met ja beantwoordt:

  1. Heeft u de afgelopen 48 uur koorts gehad zonder duidelijke oorzaak?
  2. Heeft u de afgelopen 48 uur klachten zoals kortademigheid, hoesten, keelpijn, neusverkouden, diarree en/of algehele malaise gehad?
  3. Heeft u een huisgenoot (partner, ouder, kind, vriend/vriendin) die op dit moment in thuisisolatie zit met bewezen corona of verdenking op corona?

Welke maatregelen zijn er genomen?

  • Waar mogelijk worden afspraken nog zoveel mogelijk telefonisch/digitaal gehouden.
  • We proberen afspraken zo te plannen dat de 1,5 m afstand geborgd kan worden. We vragen u hier zelf ook op te letten.
  • Wij verzoeken u om alleen naar uw afspraak te komen. Als het toch noodzakelijk is dan vragen wij u om slechts één begeleider mee te nemen en geen kinderen. Wij verzoeken uw begeleider vriendelijk om tijdens uw afspraak niet in de wachtkamer plaats te nemen, maar bijvoorbeeld buiten of in de auto.
  • Om het aantal patiënten dat in onze panden aanwezig is te kunnen beheersen, vragen wij u om kort van tevoren te komen, maar wel op tijd. Indien u te laat komt kan de afspraak helaas niet doorgaan.
  • U dient uw handen voor én na een bezoek aan Jan van Goyen te desinfecteren. Hiervoor staan bij alle in- en uitgangen desinfectiemateriaal.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met onze medewerkers via 020 3055 800.

For English click here