De website van Medisch Centurm Jan van Goyen wordt volledig beheerd door de afdeling Marketing en Communicatie.

Linken naar onze website

Linken naar de website van MC JvG is toegestaan, mits de goede naam en faam van MC JvG daarmee niet wordt aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun van MC JvG wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is. Linken naar deze website dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage. Het gebruik van het logo van MC JvG is alleen toegestaan na toestemming van het hoofd van de afdeling Marketing en Communicatie van MC JvG.

Vragen en opmerkingen

Vragen en opmerkingen over deze website kunt u e-mailen naar marketing@jvg.nl.