type 2 diabetes

Diabetes mellitus, ook wel suikerziekte genoemd, is een chronische stofwisselingsziekte. Bij diabetes zit er te veel suiker in het bloed, en het lichaam kan de bloedsuikerspiegel niet meer zelf op peil houden. Er zijn meerdere typen diabetes: zwangerschapsdiabetes, diabetes ontstaan door medicatiegebruik, een operatie of transplantatie maar de meest voorkomende zijn diabetes type 1 en type 2. In beide gevallen is de bloedsuikerspiegel te hoog, maar de types ontwikkelen zich op verschillende manieren.

About 90% of people with diabetes have type 2 diabetes. In people with type 2 diabetes, the body produces too little insulin and/or there is insulin insensitivity, because the tissues have a certain insensitivity to the action of insulin (insulin resistance). ). Type 2 is common in overweight people, increasingly including young children and young people. The causes of type 2 diabetes are:

 • Genetic predisposition
 • Severe obesity
 • Unfavorable fat distribution
 • Lack of physical activity
 • To smoke
 • Nutritional Factors

The increase in the number of people with type 2 diabetes is mainly caused by a less active lifestyle and unfavorable eating habits, which lead to overweight.

Symptoms

The symptoms of type 2 diabetes are:

 • Fatigue
 • Dry mouth
 • Blurred vision
 • Infections
 • very thirsty
 • Pee a lot
 • Bladder infections or fungal infections

Diabetes type 2 komt vaker voor dan type 1 maar heeft ook invloed op het dagelijks leven.

Diagnosis

Usually the diagnosis is established by the general practitioner. The doctor can determine whether your blood glucose is elevated with a blood drop and/or laboratory test. However, elevated blood sugar can also be discovered accidentally. If it turns out that you have type 2 diabetes, the doctor will start the treatment himself.

Treatment

Wanneer u diabetes type 2 heeft, krijgt u meestal eerst een leefstijladvies: gezond eten, meer bewegen en afvallen bijvoorbeeld. Kennis van gezonde voeding is hierbij essentieel, een diëtist kan u ondersteunen. Heeft dit onvoldoende resultaat, dan start u met tabletten om de bloedglucosewaarde te verlagen. Het kan zijn dat de bloedglucosewaarden toch te hoog blijven. In dat geval adviseert de huisarts u om te gaan starten met insuline of een ander medicijn. Mogelijk wordt u dan doorverwezen wordt naar de internist en diabetes verpleegkundige.

CONSULTATIONS 

Bij het eerste bezoek wordt u door de internist of diabetesverpleegkundige gezien en vindt mogelijk lichamelijk onderzoek plaats. Ook wordt er uitgebreid gevraagd naar uw voorgeschiedenis en uw klachten, en zal er bloedonderzoek plaatsvinden. De resultaten worden beoordeeld, dit kan binnen enkele weken gebeuren. Indien er geen indicatie is om bij de afdeling Interne Geneeskunde onder behandeling te blijven, kunnen wij u terugverwijzen naar de huisarts.

If it is decided to treat with insulin, the follow-up consultations will take place once every 3 months in consultation. One time you see the internist, the other time the diabetes nurse. Your blood will be drawn prior to these appointments. The result is discussed. Furthermore, blood pressure is measured and, if necessary, the results of the glucose meter/sensor are viewed. If everything goes well, you will be given another appointment in 3 months. If things are not going well, for example because you have hypos or blood sugars are too high, we may want to see you again sooner. We then look together at how we can improve glucose regulation. Sometimes this can be done with small dietary changes, sometimes the medication/insulin has to be adjusted.

Annual checkup 

Once a year, in the month in which it is your birthday, the check is more extensive. Your feet will be checked for abnormalities, your blood and urine will be checked further and, if indicated, we will make an appointment with the ophthalmologist. You can contact the ophthalmologist of the Jan van Goyen Medical Center for this. We also ask you to complete a questionnaire.

The diabetes team

The treatment revolves around you. With diabetes, good contact between our diabetes team and you is of great importance. We strive for guidance by the same doctor/nursing specialist, but situations may arise in which you are guided by one of the other colleagues.

Diabetes team

Who will you be dealing with? 

the internist  
The internist behandelt de medische kant van de diabetes en doet o.a. een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten stelt de internist een behandeling voor. De internist verwijst door naar de diabetesverpleegkundige en eventueel andere deskundigen.

The nurse specialist
The nurse specialist is een zelfstandig behandelaar met een zelfstandige bevoegdheid. Zij biedt een integrale behandeling aan patiënten en zorgt voor continuïteit en kwaliteit van de behandeling. De behandeling omvat zowel geneeskundige als verpleegkundige interventies. De verpleegkundig specialist werkt vanuit een holistisch perspectief. Dat betekent dat zij zich richt op de ziekte en op het ziek zijn, waarbij u als patiënt centraal staat.

De diabetesverpleegkundigen
The diabetesverpleegkundige begeleidt u in alle zaken die rond uw diabetes spelen. Zo moet u bijvoorbeeld plotseling nadenken bij allerlei zaken die voorheen automatisch gingen. Wat en wanneer zal ik eten? Wat is het effect van deze wandeling op mijn bloedsuiker? De diabetesverpleegkundige leert u zelf uw bloedglucose te controleren en uw insuline te spuiten. Ze is gespecialiseerd in insulinepomptherapie en heeft ervaring met sensoren. Uiteindelijk kijkt zij samen met u hoe u zoveel mogelijk zelf uw diabetes kunt regelen. Ook is het mogelijk om gedurende een bepaalde periode de bloedglucoses op afstand te evalueren om snel tot een betere instelling te komen. 

young adults 
The diabetes nurse also has a lot of knowledge in the field of adolescents and young adults with type 1 diabetes. So if you have just turned 18 and are ready to switch from the pediatrician to the internist, just come and meet us to see if it clicks.

Complications

The main reason for keeping blood glucose as good as possible is to prevent complications. If you have had diabetes for a long time and the sugars are not properly adjusted, various organs may not work as well:

Heart and vessels 

In the long run, you run a greater risk of a heart attack or stroke. The vessels in the legs can also cause problems, such as shop windows or poorly healing wounds on the feet.

Eyes 

The small blood vessels in the retina can be damaged. If not treated by the ophthalmologist, it can lead to blindness in extreme cases.

Kidneys

The kidneys may not work as well. You will not notice this in the beginning. The risk of kidney damage is greater if you have had diabetes for years and are not well adjusted. That's why controls are so important.

Erectile dysfunction/libido loss

You are more likely to experience erectile dysfunction or loss of libido (earlier). This can have a physical and/or psychological cause.

Joint problems

You can develop joint problems, such as limited movement limitations LJM (limited joint mobility syndrome) or trigger finger.

Download the brochure

Frequently Asked Questions

Do you have a question about type 2 diabetes? Then send us a e-mail.

Or fill in the form below and we will contact you.

On this page:

Make an appointment

We request that you fill in the information below and we will contact you as soon as possible. To make an appointment you need a recent referral letter from your GP.

Search & Find