Home | GLP-1 analoog nu ook voor diabetespatiënten met een BMI van ≥30 kg/m2

GLP-1 analoog nu ook voor diabetespatiënten met een BMI van ≥30 kg/m2

GLP-1 analogen worden gebruikt bij patiënten met type 2 diabetes bij wie onvoldoende glykemische controle wordt bereikt met metformine en een sulfonylureumderivaat. Tot voor kort golden de volgende voorwaarden: een BMI ≥35 kg/m2, de GLP-1 analoog mocht niet gecombineerd worden met insuline en het eerste recept moest worden uitgeschreven door een internist.

Sinds 1 januari 2017 mogen GLP-1 analogen waaronder liraglutide, lixisenatide en dulaglutide in combinatie met basale insuline worden voorgeschreven aan patiënten met een BMI ≥30 kg/m2. Dit is een belangrijke stap in de behandeling van patiënten met type 2 diabetes. Er bestaan ook combinatiepreparaten van insuline en een GLP-1 analoog samen in een pen: Xultophy® (liraglutide en insuline degludec) en Suliqua® (lixisenatide en insuline glargine).

Xultophy® is een vaste verhouding van insuline degludec en liraglutide, die 1 maal per dag subcutaan wordt gespoten. Het wordt toegediend in “dosiseenheden”. Elke dosis bevat 1 EH insuline, en 0.036 mg liraglutide. Er wordt altijd gestart met 16 dosiseenheden (0,6 mg liraglutide) en na een week, als de bijwerkingen niet te erg zijn, of afnemen, (misselijkheid, opgeblazen gevoel) kan de dosis op basis van de nuchtere bloedglucose elke drie dagen met 2 EH worden verhoogd, tot maximaal 50 EH. Suliqua® kent 2 sterktes: een combinatie van 1 EH insuline met 0,5 microglixisenatide, of 1 EH insuline met 0,33 microg lixisenatide, en wordt op dezelfde manier getitreerd als Xultophy®.

Medisch Centrum Jan van Goyen heeft een protocol opgesteld waarbij patiënten met diabetes type 2 bij het starten met GLP1 kortdurend door de internist en diabetesverpleegkundige worden begeleid. Zodra de instelling het toelaat wordt de patiënt terugverwezen naar de eerstelijn.

KEURMERK