Nieuws verwijzers

Home | Interdisciplinair team elleboogpoli

Interdisciplinair team elleboogpoli

Sinds oktober 2018 behandelt de elleboogpoli van Medisch Centrum Jan van Goyen elleboogklachten in een interdisciplinair team. Op deze manier verwachten we de kwaliteit van de behandeling verder te verbeteren.

Het interdisciplinaire team bestaat uit orthopedisch chirurg Michel van den Bekerom, physician assistant IJsbrand Ram en gespecialiseerd fysiotherapeut Jelle Heisen. In de praktijk zien we dat we door middel van deze samenwerking de patiënten beter op eigen niveau kunnen behandelen.

Afdeling orthopedie
De afdeling orthopedie van Medisch Centrum Jan van Goyen heeft korte wachttijden. Daarnaast zijn de communicatielijnen kort en kunnen we, indien nodig, snel diagnostiek raadplagen. Door middel van deze werkwijze willen we de kwaliteit en snelheid hoog houden om het beste resultaat voor de patiënt te bereiken.

Heeft u vragen over deze werkwijze? U kunt ons telefonisch bereiken op de speciaal daarvoor ingerichte verwijzerslijn: 020-3055 857.

Physician assistant IJsbrand Ram

Fysiotherapeut Jelle Heisen

Orthopeed drs. M. van den Bekerom