Home | Nieuws | Consult Diabetes en Sport voor patiënten met type 1 diabetes

Consult Diabetes en Sport voor patiënten met type 1 diabetes

Patiënten met type 1 diabetes die aan sport doen lopen vaak tegen verschillende uitdagingen aan. Voorbeelden zijn: het ontwikkelen van hele lage glucosewaarden óf juist hoge glucosewaarden tijdens het sporten, langdurige hypoglykemieën in de nacht na het sporten, onzekerheid over wel of geen en hoeveel insuline spuiten voorafgaand aan het sporten, wat te doen bij duiken en wat te doen in de zogenoemde ‘derde helft’?

Ook het effect van alcohol op de bloedsuiker maakt het bepalen van je insulinebeleid – zeker na het sporten – soms best lastig.

Medisch Centrum Jan van Goyen is recent gestart met een consult Diabetes en Sport. Tijdens het eerste consult bespreken wij de uitkomsten van de vooraf gemailde vragenlijst en definiëren wij samen met de patiënt het probleem en het behandeldoel.
Voor een beter begrip van het glucoseprofiel tijdens het sporten bestaat de mogelijkheid om gedurende twee weken een continue glucosemeting te verrichten. Firma Abbott heeft zich bereid verklaard per patiënt één Freestyle libre meter te vergoeden ten behoeve van het sportconsult. Vervolgens houdt de patiënt twee weken een continue glucoseregistratie bij waarin sportactiviteiten, voeding, alcoholconsumptie en insulinetoediening in een dagboek worden geregistreerd.

Tijdens een consult met internist-endocrinoloog Iris Wentholt en diabetesverpleegkundige Trins van der Linden zal de continue glucosemeting samen met de inhoud van het dagboek gezamenlijk met de patiënt worden geanalyseerd, waarna een advies op maat kan worden gegeven.

De eerste consulten hebben reeds plaatsgevonden en wat opvalt is dat de adviezen uiteenlopen van het trekken van een sprintje op de racefiets (als afwisseling op duursport gaat hiermee de glucosewaarde juist omhoog!), tot het rustig uitlopen na een spannende voetbalwedstrijd (om de glucose juist te laten dalen!). Eén ding is duidelijk: de ene sport is de andere niet. En datzelfde geldt voor de sporters zelf.

KEURMERK