Home | Nieuws | Consult Diabetes en Sport voor patiënten met type 1 diabetes

Consult Diabetes en Sport voor patiënten met type 1 diabetes

Patiënten met type 1 diabetes die aan sport doen lopen vaak tegen verschillende uitdagingen aan. Voorbeelden zijn: het ontwikkelen van hele lage glucosewaarden óf juist hoge glucosewaarden tijdens het sporten, langdurige hypoglykemieën in de nacht na het sporten, onzekerheid over wel of geen en hoeveel insuline spuiten voorafgaand aan het sporten, wat te doen bij duiken en wat te doen in de zogenoemde ‘derde helft’?

Ook het effect van alcohol op de bloedsuiker maakt het bepalen van je insulinebeleid – zeker na het sporten – soms best lastig.

Medisch Centrum Jan van Goyen is recent gestart met een consult Diabetes en Sport. Tijdens het eerste consult bespreken wij de uitkomsten van de vooraf gemailde vragenlijst en definiëren wij samen met de patiënt het probleem en het behandeldoel.
Voor een beter begrip van het glucoseprofiel tijdens het sporten bestaat de mogelijkheid om gedurende twee weken een continue glucosemeting te verrichten. Firma Abbott heeft zich bereid verklaard per patiënt één Freestyle libre meter te vergoeden ten behoeve van het sportconsult. Vervolgens houdt de patiënt twee weken een continue glucoseregistratie bij waarin sportactiviteiten, voeding, alcoholconsumptie en insulinetoediening in een dagboek worden geregistreerd.

Tijdens een consult met internist-endocrinoloog Iris Wentholt en diabetesverpleegkundige Trins van der Linden zal de continue glucosemeting samen met de inhoud van het dagboek gezamenlijk met de patiënt worden geanalyseerd, waarna een advies op maat kan worden gegeven.

De eerste consulten hebben reeds plaatsgevonden en wat opvalt is dat de adviezen uiteenlopen van het trekken van een sprintje op de racefiets (als afwisseling op duursport gaat hiermee de glucosewaarde juist omhoog!), tot het rustig uitlopen na een spannende voetbalwedstrijd (om de glucose juist te laten dalen!). Eén ding is duidelijk: de ene sport is de andere niet. En datzelfde geldt voor de sporters zelf.

KEURMERK

Coronavirus: belangrijke informatie!

Gezien de ontwikkelingen in de zorg en het oplopen van wachttijden voor patiënten zal Medisch Centrum Jan van Goyen vanaf 13 mei de poliklinische zorg deels weer opstarten. Dit is een richtdatum, per dag beoordelen wij of en hoe wij onze zorg kunnen continueren. Let op: door het coronavirus zijn er achterstanden opgelopen en zijn de wachttijden nu niet accuraat aan te geven. Afspraken worden gepland op prioriteit, het kan dus iets langer duren voordat u ingepland kan worden. Wij vragen hiervoor om uw begrip.

Uw bezoek aan Medisch Centrum Jan van Goyen

De gezondheid van onze patiënten en medewerkers staat bij Medisch Centrum Jan van Goyen voorop. Daarom volgen we het advies van RIVM over COVID-19 en passen we onze werkwijze hierop aan.

Neem contact met ons op voor het maken van een nieuwe afspraak indien u een van onderstaande vragen met ja beantwoordt:

  1. Heeft u de afgelopen 48 uur koorts gehad zonder duidelijke oorzaak?
  2. Heeft u de afgelopen 48 uur klachten zoals kortademigheid, hoesten, keelpijn, neusverkouden, diarree en/of algehele malaise gehad?
  3. Heeft u een huisgenoot (partner, ouder, kind, vriend/vriendin) die op dit moment in thuisisolatie zit met bewezen corona of verdenking op corona?

Welke maatregelen zijn er genomen?

  • Waar mogelijk worden afspraken nog zoveel mogelijk telefonisch/digitaal gehouden.
  • We proberen afspraken zo te plannen dat de 1,5 m afstand geborgd kan worden. We vragen u hier zelf ook op te letten.
  • Wij verzoeken u om alleen naar uw afspraak te komen. Als het toch noodzakelijk is dan vragen wij u om slechts één begeleider mee te nemen en geen kinderen. Wij verzoeken uw begeleider vriendelijk om tijdens uw afspraak niet in de wachtkamer plaats te nemen, maar bijvoorbeeld buiten of in de auto.
  • Om het aantal patiënten dat in onze panden aanwezig is te kunnen beheersen, vragen wij u om kort van tevoren te komen, maar wel op tijd. Indien u te laat komt kan de afspraak helaas niet doorgaan.
  • U dient uw handen voor én na een bezoek aan Jan van Goyen te desinfecteren. Hiervoor staan bij alle in- en uitgangen desinfectiemateriaal.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met onze medewerkers via 020 3055 800.

For English click here