Home | Nieuws | Gynaecologische klachten zijn intiem – interview volkskrant special

Gynaecologische klachten zijn intiem – interview volkskrant special

Daarom zijn intimiteit, vertrouwen en discretie belangrijke aspecten.
Vrouwen met gynaecologische klachten bespreken deze liever in een kleine, vertrouwde setting. Bij gynaecoloog Carla van der Wijden staat betrokkenheid, luisteren en persoonlijke aandacht centraal. Haar speciale aandachtsgebieden zijn anti-conceptie, de bekkenbodem (inclusief incontinentie) en endocrinologie.

WAARVOOR KOMEN VROUWEN NAAR EEN POLIKLINIEK GYNAECOLOGIE?
“Eigenlijk voor allerlei algemene gynaecologische klachten zoals menstruatieproblemen, seksuele problemen, verzakkings- en/of incontinentieproblemen, vruchtbaarheidsproblemen, overgangsklachten of voor een second opinion. Vrouwen met zulke problemen kunnen zich verloren voelen in een groot ziekenhuis. Daarom ben ik vanuit het ziekenhuis in een kleiner centrum gaan werken. Om vrouwen meer tijd te bieden en op een laagdrempelige manier persoonlijke aandacht te geven. Intimiteit, vertrouwelijkheid en en discretie zijn belangrijke aspecten.”

VERTEL EENS OVER HET PRINCIPE ‘SHARED DECISION MAKING’?
“Patiënten worden steeds zelfredzamer en komen soms met een complete uitdraai van internet om hun probleem te bespreken. De gynaecoloog sluit dan aan bij wat de patiënt weet en belangrijk vindt, treedt op als counselor en geeft een advies. Vrouwen kunnen hierna een bewuste keuze maken om iets wel of niet te doen. Dat wordt ‘shared decision making’ genoemd. Huisartsen spelen ook een belangrijke rol, want die verwijzen patiënten naar ons. Daarnaast komen vrouwen binnen via internet, een andere specialist of door mond-totmondreclame.”

WAT IS ER ANDERS DAN IN DE BESTAANDE ZORG?
“Iedereen is welkom, voor zowel verzekerde als onverzekerde zorg.Er is ook een avondspreekuur, want tijd voor vrouwen en de menselijke maat is belangrijk. Verder is het een gewone polikliniek met twee gynaecologen, een echoscopist en een verpleegkundige. Er wordt nauw samengewerkt met een fysiotherapeut, seksuoloog en psycholoog. Ik denk dat het verdiepen in de vrouw en de een-op-een benadering een aangename aanvulling is op de bestaande zorg.”

KEURMERK

Coronavirus: belangrijke informatie!

Gezien de ontwikkelingen in de zorg en het oplopen van wachttijden voor patiënten zal Medisch Centrum Jan van Goyen vanaf 13 mei de poliklinische zorg deels weer opstarten. Dit is een richtdatum, per dag beoordelen wij of en hoe wij onze zorg kunnen continueren. Let op: door het coronavirus zijn er achterstanden opgelopen en zijn de wachttijden nu niet accuraat aan te geven. Afspraken worden gepland op prioriteit, het kan dus iets langer duren voordat u ingepland kan worden. Wij vragen hiervoor om uw begrip.

Uw bezoek aan Medisch Centrum Jan van Goyen

De gezondheid van onze patiënten en medewerkers staat bij Medisch Centrum Jan van Goyen voorop. Daarom volgen we het advies van RIVM over COVID-19 en passen we onze werkwijze hierop aan.

Neem contact met ons op voor het maken van een nieuwe afspraak indien u een van onderstaande vragen met ja beantwoordt:

  1. Heeft u de afgelopen 48 uur koorts gehad zonder duidelijke oorzaak?
  2. Heeft u de afgelopen 48 uur klachten zoals kortademigheid, hoesten, keelpijn, neusverkouden, diarree en/of algehele malaise gehad?
  3. Heeft u een huisgenoot (partner, ouder, kind, vriend/vriendin) die op dit moment in thuisisolatie zit met bewezen corona of verdenking op corona?

Welke maatregelen zijn er genomen?

  • Waar mogelijk worden afspraken nog zoveel mogelijk telefonisch/digitaal gehouden.
  • We proberen afspraken zo te plannen dat de 1,5 m afstand geborgd kan worden. We vragen u hier zelf ook op te letten.
  • Wij verzoeken u om alleen naar uw afspraak te komen. Als het toch noodzakelijk is dan vragen wij u om slechts één begeleider mee te nemen en geen kinderen. Wij verzoeken uw begeleider vriendelijk om tijdens uw afspraak niet in de wachtkamer plaats te nemen, maar bijvoorbeeld buiten of in de auto.
  • Om het aantal patiënten dat in onze panden aanwezig is te kunnen beheersen, vragen wij u om kort van tevoren te komen, maar wel op tijd. Indien u te laat komt kan de afspraak helaas niet doorgaan.
  • U dient uw handen voor én na een bezoek aan Jan van Goyen te desinfecteren. Hiervoor staan bij alle in- en uitgangen desinfectiemateriaal.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met onze medewerkers via 020 3055 800.

For English click here