Home | Nieuws | MC Slotervaart is voornemens betrokkenheid in Medisch Centrum Jan van Goyen te beëindigen

MC Slotervaart is voornemens betrokkenheid in Medisch Centrum Jan van Goyen te beëindigen

Het MC Slotervaart heeft de wens terug te treden als samenwerkingspartner uit Stichting Medisch centrum Jan van Goyen. Het Medisch Centrum Jan van Goyen is van oudsher een samenwerking tussen het OLVG en MC Slotervaart. Met het terugtreden van het MC Slotervaart zal alleen de samenwerkingsrelatie tussen Medisch Centrum Jan van Goyen en het OLVG gehandhaafd blijven.

ACTIVITEITEN JAN VAN GOYEN
Medisch Centrum Jan van Goyen is sinds haar oprichting in 1989 uitgegroeid tot een behandelcentrum met elf specialismen in Amsterdam Zuid. Patiënten komen naar het Jan van Goyen voor goede specialistische zorg op het gebied van o.a. orthopedie, oogheelkunde, interne geneeskunde, dermatologie, plastische chirurgie, algemene chirurgie (waaronder flebologie), Keel-, Neus- en Oorheelkunde, gynaecologie en pijnbestrijding.

WEINIG VERANDERING VOOR VERWIJZERS EN PATIËNTEN
Voor patiënten, verwijzers en medewerkers verandert er niets. Medisch centrum Jan van Goyen gaat zoals men gewend is door met kwalitatief goede basiszorg met een hoog serviceniveau. Op onderdelen wordt de band met OLVG verder aangehaald, zoals bijvoorbeeld de radiologie.
Ook Esthetisch Centrum Jan van Goyen (voorheen Esthetisch Centrum Amsterdam), als samenwerkingspartner van medisch centrum Jan van Goyen, blijft de vertrouwde zorg leveren, bijvoorbeeld op het gebied van plastische chirurgie, spataderbehandelingen, ‘injectables’ en huidtherapie.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de bovengenoemde wijziging, dan kunt u tot en met 31 oktober contact opnemen, via 020-3055800 of info@jvg.nl.

KEURMERK

Coronavirus: belangrijke informatie!

Gezien de ontwikkelingen in de zorg en het oplopen van wachttijden voor patiënten zal Medisch Centrum Jan van Goyen vanaf 13 mei de poliklinische zorg deels weer opstarten. Dit is een richtdatum, per dag beoordelen wij of en hoe wij onze zorg kunnen continueren. Let op: door het coronavirus zijn er achterstanden opgelopen en zijn de wachttijden nu niet accuraat aan te geven. Afspraken worden gepland op prioriteit, het kan dus iets langer duren voordat u ingepland kan worden. Wij vragen hiervoor om uw begrip.

Uw bezoek aan Medisch Centrum Jan van Goyen

De gezondheid van onze patiënten en medewerkers staat bij Medisch Centrum Jan van Goyen voorop. Daarom volgen we het advies van RIVM over COVID-19 en passen we onze werkwijze hierop aan.

Neem contact met ons op voor het maken van een nieuwe afspraak indien u een van onderstaande vragen met ja beantwoordt:

  1. Heeft u de afgelopen 48 uur koorts gehad zonder duidelijke oorzaak?
  2. Heeft u de afgelopen 48 uur klachten zoals kortademigheid, hoesten, keelpijn, neusverkouden, diarree en/of algehele malaise gehad?
  3. Heeft u een huisgenoot (partner, ouder, kind, vriend/vriendin) die op dit moment in thuisisolatie zit met bewezen corona of verdenking op corona?

Welke maatregelen zijn er genomen?

  • Waar mogelijk worden afspraken nog zoveel mogelijk telefonisch/digitaal gehouden.
  • We proberen afspraken zo te plannen dat de 1,5 m afstand geborgd kan worden. We vragen u hier zelf ook op te letten.
  • Wij verzoeken u om alleen naar uw afspraak te komen. Als het toch noodzakelijk is dan vragen wij u om slechts één begeleider mee te nemen en geen kinderen. Wij verzoeken uw begeleider vriendelijk om tijdens uw afspraak niet in de wachtkamer plaats te nemen, maar bijvoorbeeld buiten of in de auto.
  • Om het aantal patiënten dat in onze panden aanwezig is te kunnen beheersen, vragen wij u om kort van tevoren te komen, maar wel op tijd. Indien u te laat komt kan de afspraak helaas niet doorgaan.
  • U dient uw handen voor én na een bezoek aan Jan van Goyen te desinfecteren. Hiervoor staan bij alle in- en uitgangen desinfectiemateriaal.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met onze medewerkers via 020 3055 800.

For English click here