Home | Osteoporose (botontkalking)

Osteoporose (botontkalking)

Wat is osteoporose (botontkalking)?
Osteoporose is de medische term voor botontkalking. Wanneer er sprake is van botontkalking worden de botten zwakker waardoor ze sneller breken. Botontkalking zelf geeft geen klachten, maar botbreuken als gevolg van botontkalking kunnen wel erg pijnlijk zijn en leiden tot blijvende pijn en invaliditeit. Typische botbreuken bij botontkalking zijn wervelinzakking, pols- en heupbreuken. Deze breuken komen meestal voor na een ongelukkige val, maar kunnen zelfs spontaan ontstaan.

Botbreuken komen vaak voor bij botontkalking. De helft van alle vrouwen en een kwart van alle mannen krijgen hiermee te maken in de loop van hun leven. De belangrijkste oorzaak voor botontkalking is dan ook veroudering, maar ook de overgang bij vrouwen speelt een rol. Tevens kunnen bepaalde ziektes of het gebruik van medicijnen bijdragen aan het ontstaan van botontkalking.

Diagnose
Botontkalking wordt vastgesteld door een botdichtheidsmeting en een foto van de onderste ruggenwervels met een DEXA- scan. Tijdens dit onderzoek ligt u op een onderzoeksbank met een röntgenapparaat erboven. Dit onderzoek duurt ongeveer een kwartier en is niet erg belastend.

Behandeling
Botontkalking is een chronische ziekte waarvoor verschillende behandelingen met medicijnen mogelijk zijn. Deze behandelingen zijn effectief om botbreuken te voorkomen en kunnen langdurig en veilig gebruikt worden. Daarnaast wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan om nieuwe medicijnen te ontwikkelen.

Het consult
Wanneer u wordt verwezen naar de osteoporosepoli komt u twee keer naar de polikliniek. De eerste keer krijgt u een DEXA-scan, wordt er bloed- en urineonderzoek gedaan en vult u een vragenlijst in. U heeft dan ook een eerste gesprek met de verpleegkundig specialist of de internist-endocrinoloog waarbij u informatie krijgt over osteoporose en de behandelmogelijkheden. Tijdens de tweede afspraak krijgt u alle uitslagen en geeft de internist-endocrinoloog u een persoonlijk behandeladvies. De uitslagen en behandeling worden daarna ook naar uw huisarts teruggekoppeld.

Nazorg
Twee maanden nadat u bent begonnen met de behandeling, nemen wij contact met u op om te horen hoe het met u gaat. Een jaar na de behandeling komt u nog een keer terug voor het herhalen van de DEXA-scan en het bloed- en urineonderzoek om te beoordelen of de behandeling effectief is. Afhankelijk van deze onderzoeken, beslissen we over het vervolg van de behandeling.

U kunt van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur bellen voor een afspraak bij de polikliniek osteoporose.

Let op: de DEXA-scans worden op maandag en woensdag gemaakt.

Locatie De Lairessestraat 99
De Lairessestraat 99,
1071 NX Amsterdam
T: 020 – 3055 895
E: secretariaat-interne@jvg.nl

  • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ