Home | Over ons | Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Medisch Centrum Jan van Goyen is statutair (en feitelijk) gevestigd in Amsterdam, op de Jan van Goyenkade 1.

Bestuurder
De statutair bestuurder van MC Jan van Goyen is drs. R. (Roxanne) Vernimmen. Vernimmen is tevens lid van de raad van bestuur van OLVG.

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad (OR) bestaat uit medewerkers die namens het personeel van MC Jan van Goyen overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. De rechten en plichten van de OR zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

De OR heeft bevoegdheden en verantwoordelijkheden die zijn beschreven in de Wet op de ondernemingsraden. Daarnaast kennen ondermeer de Arbeidsomstandighedenwet en de Cao Ziekenhuizen bevoegdheden aan de OR toe. Er wordt namens de medewerkers overleg gevoerd met de bestuurder en directie over het algemene organisatiebelang en de belangen van de medewerkers in het bijzonder.

Meer weten? Neem hiervoor contact op met het OR-secretariaat via or@jvg.nl

Medische staf
Alle medisch specialisten van MC Jan van Goyen vormen samen de medische staf. De medische staf heeft een belangrijke stem bij het bepalen van beleid op het gebied van de medische zorg en is één van de adviesorganen voor het MC Jan van Goyen.

Het doel van de medische staf is om gezamenlijk en onder gemeenschappelijk verantwoordelijkheid te zorgen voor een verantwoorde medische behandeling van de patiënten. De leden van de medische staf komen 2-maandelijks bijeen. De vergadering behandelt vakgroepoverstijgende medische protocollen, kwaliteit- en veiligheid gerelateerde onderwerpen en overige zorginhoudelijke aangelegenheden. Voor het evalueren van het professioneel functioneren van de medisch specialisten wordt gebruikgemaakt van de groeps-IFMS (collegiale evaluatie).

Bestuur van de medische staf
Het bestuur vertegenwoordigt de leden van de medische staf. Het stafbestuur vergadert maandelijks met de directie. Leden van het bestuur zijn:

Voorzitter:
Drs. A.E. Kleipool, orthopedisch chirurg

Leden:
Dr. B.S Wind, dermatoloog (secretaris)
Dr. S.M.M. de Castro, chirurg (penningmeester)
Drs. P. Roossink, plastisch chirurg

KEURMERK