Home | Over ons | Kwaliteit in ons centrum

Kwaliteit in ons centrum

Kwaliteit en veiligheid binnen Medisch Centrum Jan van Goyen

Kwaliteit en veiligheid is erg belangrijk voor Medisch Centrum Jan van Goyen. Wij zetten ons dagelijks in om dit voor u te kunnen realiseren. Sinds 1 december 2019 is Medisch Centrum Jan van Goyen geaccrediteerd door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Dat betekent dat het Jan van Goyen voldoet aan alle eisen die het NIAZ stelt op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Medisch Centrum Jan van Goyen staat voor:

 • Hoogwaardige zorg
 • U staat als patiënt centraal
 • Multidisciplinaire aanpak
 • Persoonlijke aandacht en goede service
 • Zonder lange wachtlijsten

Wij zijn constant bezig om de kwaliteit en veiligheid te realiseren en waar mogelijk te verbeteren. Uw input is hiervoor van groot belang. Als u een suggestie heeft waardoor wij zouden kunnen verbeteren is deze altijd welkom. Dit kunt u aangeven door te mailen naar: info@jvg.nl.

Patiënttevredenheid
Jaarlijks meten wij de tevredenheid van onze patiënten. U zult hier in het jaar na uw behandeling een uitnodig voor ontvangen.

In 2017 hebben wij de volgende resultaten uit ons onderzoek gekregen:

 • 94% van de patiënten is tevreden over de wachttijd
 • Onze specialisten krijgen voor het persoonlijke contact met de patiënten gemiddeld een 8,3
 • Onze specialisten krijgen voor hun medische deskundigheid gemiddeld een 8,6
 • Onze meest genoemde positieve ervaringen zijn de persoonlijke benadering, vriendelijkheid, korte wachttijd, deskundigheid, snelle behandeling, goede begeleiding en de kleinschaligheid.

Naast ons eigen onderzoek kunt u ook uw ervaringen achterlaten op Zorgkaart Nederland. Dit is een onafhankelijke website waar waarderingen op achtergelaten kunnen worden voor zorginstellingen en specialisten. Wij gebruiken deze informatie om onze zorgverlening op aan te passen. We vinden het dus erg fijn als u een waardering voor ons en onze specialisten achterlaat.

Sterftecijfer
De zorgsector streeft er naar om eenduidig inzichtelijk te maken hoeveel mensen er per jaar sterven in ziekenhuizen en behandelcentra. Zo krijgen de instellingen zicht op de verbetermogelijkheden van de zorgprocessen. Er is een afspraak gemaakt dat het sterftecijfer gepubliceerd wordt op de site.

Ons sterftecijfer is: 0
(publicatiedatum 15 februari 2018).

Voor meer informatie verwijzen wij u naar Dutch Hospital Data.

KEURMERK

Coronavirus: belangrijke informatie!

Gezien de ontwikkelingen in de zorg en het oplopen van wachttijden voor patiënten zal Medisch Centrum Jan van Goyen vanaf 13 mei de poliklinische zorg deels weer opstarten. Dit is een richtdatum, per dag beoordelen wij of en hoe wij onze zorg kunnen continueren. Let op: door het coronavirus zijn er achterstanden opgelopen en zijn de wachttijden nu niet accuraat aan te geven. Afspraken worden gepland op prioriteit, het kan dus iets langer duren voordat u ingepland kan worden. Wij vragen hiervoor om uw begrip.

Uw bezoek aan Medisch Centrum Jan van Goyen

De gezondheid van onze patiënten en medewerkers staat bij Medisch Centrum Jan van Goyen voorop. Daarom volgen we het advies van RIVM over COVID-19 en passen we onze werkwijze hierop aan.

Neem contact met ons op voor het maken van een nieuwe afspraak indien u een van onderstaande vragen met ja beantwoordt:

 1. Heeft u de afgelopen 48 uur koorts gehad zonder duidelijke oorzaak?
 2. Heeft u de afgelopen 48 uur klachten zoals kortademigheid, hoesten, keelpijn, neusverkouden, diarree en/of algehele malaise gehad?
 3. Heeft u een huisgenoot (partner, ouder, kind, vriend/vriendin) die op dit moment in thuisisolatie zit met bewezen corona of verdenking op corona?

Welke maatregelen zijn er genomen?

 • Waar mogelijk worden afspraken nog zoveel mogelijk telefonisch/digitaal gehouden.
 • We proberen afspraken zo te plannen dat de 1,5 m afstand geborgd kan worden. We vragen u hier zelf ook op te letten.
 • Wij verzoeken u om alleen naar uw afspraak te komen. Als het toch noodzakelijk is dan vragen wij u om slechts één begeleider mee te nemen en geen kinderen. Wij verzoeken uw begeleider vriendelijk om tijdens uw afspraak niet in de wachtkamer plaats te nemen, maar bijvoorbeeld buiten of in de auto.
 • Om het aantal patiënten dat in onze panden aanwezig is te kunnen beheersen, vragen wij u om kort van tevoren te komen, maar wel op tijd. Indien u te laat komt kan de afspraak helaas niet doorgaan.
 • U dient uw handen voor én na een bezoek aan Jan van Goyen te desinfecteren. Hiervoor staan bij alle in- en uitgangen desinfectiemateriaal.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met onze medewerkers via 020 3055 800.

For English click here