Maak een afspraak
MijnJvG
Login voor jouw gegevens

Kwaliteit in ons centrum

Kwaliteit is bij ons een doorlopend proces

Kwaliteit in ons centrum

Kwaliteit

Bij Medisch Centrum Jan van Goyen zetten wij ons dagelijks in om kwalitatief goede, veilige en verantwoorde zorg te leveren. Om dit te waarborgen besteden we veel aandacht aan kwaliteit en veiligheid.

Continu verbeteren

Kwaliteit is bij ons een doorlopend proces. Daarom verbeteren we onze manier van werken voortdurend, bijvoorbeeld door innovatie, scholing en beleidsontwikkeling. Ook toetsen we onze werkprocessen regelmatig met interne- en externe audits. Deze audits geven ons inzicht in ons eigen functioneren en mogelijke verbeterkansen.

Qualicore Europe

Sinds 1 december 2019 is Medisch Centrum Jan van Goyen geaccrediteerd door Qualicor Europe, voorheen Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Dat betekent dat het Jan van Goyen voldoet aan alle eisen die Qualicor stelt op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Qualicor toetst de kwaliteit en veiligheid op basis van het internationale toetsingskader Qmemtum Global. Sinds 2023 is Jan van Goyen zelfs met het diamanten kwaliteitscertificaat beloond, wat inhoudt dat wij de hoogste kwaliteit van zorg bieden en voldoen aan de hoogste standaarden van reglementen en protocollen.

Patiënttevredenheidsonderzoek

Uw mening is belangrijk voor ons. Met behulp van vragenlijsten achterhalen we hoe patiënten onze zorg en behandelingen ervaren. Op basis van de bevindingen die hieruit naar voren komen voeren we verbeteracties door. Uw antwoorden zijn anoniem en worden niet herleidbaar verwerkt.

Zorgkaart Nederland

Naast ons eigen onderzoek kunt u ook uw ervaring achterlaten op Zorgkaart Nederland. Dit is een onafhankelijke website waar waarderingen op achtergelaten kunnen worden voor zorginstellingen en specialisten. Wij gebruiken deze informatie om onze zorgverlening aan te passen. We stellen het op prijs als u een waardering voor ons en onze specialisten achterlaat.

Zoek & Vind