Maak een afspraak
MijnJvG
Login voor jouw gegevens
medisch centrum jan van goyen

Patiënteninformatie

U vindt hier informatie over onder andere aandoeningen, onderzoeken, behandelingen en specialisten

Rechten en plichten

Om de samenwerking tussen u en het medisch centrum goed te laten verlopen, is er een aantal rechten en plichten waar beide partijen zich aan dienen te houden. De rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Recht op informatie

U heeft recht om informatie te krijgen over uw ziekte of aandoening, de aard van de voorgestelde onderzoeken of behandeling, andere behandelingsmogelijkheden, de gevolgen of de eventuele risico’s van de behandeling of het onderzoek, medicijnen en eventuele bijwerkingen. Een hulpverlener (iedereen die beroepshalve bij uw behandeling betrokken is, zoals arts en verpleegkundige) heeft de plicht u dit in begrijpelijke taal uit te leggen.

Het toestemmingsvereiste

Een onderzoek of behandeling mag alleen plaatsvinden met uw toestemming. Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen, is het van belang dat u goede informatie over de voorgestelde behandeling ontvangt. Bij ingrijpende behandelingen zal de hulpverlener uitdrukkelijk om uw toestemming vragen. In de overige gevallen gaat de hulpverlener er vanuit dat u uw toestemming stilzwijgend geeft. Als u bijvoorbeeld uw mouw opstroopt omdat de hulpverlener bloed wil prikken, blijkt hieruit dat u uw toestemming geeft voor de bloedafname. In acute situaties mag de hulpverlener handelen zonder uw toestemming.

Recht op privacy

In het belang van uw behandeling worden door het medisch centrum diverse medische en administratieve gegevens over u vastgelegd. Alleen uw behandelend arts(en) en medewerkers van het medisch centrum die betrokken zijn bij uw behandeling, hebben toegang tot deze gegevens. Zij zijn verplicht tot geheimhouding van gegevens die zij beroepshalve vernemen. Daarnaast heeft u het recht om onderzocht en behandeld te worden buiten het gezichtsveld van anderen. U kunt ook vragen om een gesprek met uw behandelend arts in een aparte ruimte te voeren.

Plicht tot honorering

U moet zorgen voor een financiële regeling die u in staat stelt te betalen voor de verzorging en behandeling. Heeft u geen ziektekostenverzekering, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. Meer informatie hierover vindt u bij Kosten en verzekeringen.

Plicht tot medeverantwoordelijkheid

U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat hij of zij een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven. U bent zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de adviezen die u van hulpverleners krijgt.

Op deze pagina:

Zoek & Vind