Maak een afspraak
MijnJvG
Login voor jouw gegevens

Een afspraak maken en inschrijven

Op werkdagen kunt u de betreffende polikliniek bellen tussen 08.30 en 17.00 uur.

Een afspraak maken en inschrijven

Telefonisch
Voor het maken van een afspraak belt u naar: 020 – 305 58 00.

Afspraak afzeggen of verplaatsen
Op werkdagen kunt u de betreffende polikliniek bellen tussen 08.30 en 17.00 uur. In het weekend en op feestdagen zijn wij niet bereikbaar. Bent u verhinderd, dan stellen wij het zeer op prijs dat u zich tijdig afmeldt, zodat dit consult beschikbaar is voor een andere patiënt. Indien u zich niet tijdig afmeldt voor een reeds gemaakte afspraak (no show), wordt het consult in rekening gebracht.

Verwijzing

U kunt via uw huisarts, een specialist of door uw zorgverzekeraar verwezen worden naar ons centrum. Ook kunt u op eigen initiatief een afspraak maken bij MC Jan van Goyen. Het is van belang dat u de verwijzing van de huisarts meebrengt!

Inschrijving / eerste gesprek
Bij uw eerste bezoek aan ons centrum meldt u zich bij de receptie en wordt u hartelijk ontvangen. Het is van belang dat u zich direct laat inschrijven bij de receptie voor een goede afhandeling en betaling van de rekeningen.

Wat neemt u mee naar het eerste gesprek?

  • Verzekeringsgegevens (naam verzekeraar en polisnummer).
  • Identiteitsbewijs (geldig rijbewijs, paspoort of ID-kaart)
  • Een verwijsbrief van uw huisarts of specialist. Zonder deze brief berekenen wij de kosten aan u door.
  • Een actueel medicatie overzicht (AMO) als u medicijnen gebruikt, op te vragen bij uw huisapotheek (het overzicht mag niet ouder zijn dan 3 maanden).
  • Beschikbare onderzoeksgegevens als u die heeft.

Niet opereren
Patiënten jonger dan 16 en ouder dan 80 jaar komen bij ons alleen in aanmerking voor een operatie onder lokale verdoving.

Zoek & Vind