Maak een afspraak
MijnJvG
Login voor jouw gegevens

Huis- en gedragsregels

Voor uw en onze veiligheid hanteren wij gedragsregels

Huis- en gedragsregels

In Medisch Centrum Jan van Goyen willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn. Dat betekent dat wij respectvol met elkaar omgaan van zeer groot belang vinden. Voor uw en onze veiligheid hanteren wij gedragsregels waarbij geldt: niet respectvol gedrag = ongewenst gedrag.

Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn:

  • Verbaal geweld
  • Intimiderend taalgebruik
  • Bedreiging
  • Ongewenste intimiteiten
  • Discriminatie
  • Fysiek geweld
  • Wapens
  • Alcohol en drugs
  • Diefstal en vandalisme etc.

Bij ongewenst gedrag kunnen wij u de toegang tot ons centrum ontzeggen. Daarnaast kan ongewenst gedrag leiden tot een strafrechtelijke- en/of civielrechtelijke procedure. Indien een strafrechtelijke en/of civielrechtelijke overtreding aan de orde is doen wij aangifte bij de politie. Wij zullen de kosten van diefstal en vandalisme op u verhalen.

Onze huisregels:

Identificatieplicht
De wet bepaalt dat als een persoon medische zorg nodig heeft een geldig identiteitsbewijs getoond moet worden aan de zorgverlener. Deze legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen vanaf een leeftijd van 30 dagen na geboorte. Dit om te voorkomen dat patiënten(gegevens) worden verwisseld en ter voorkoming van identiteitsfraude. Ook bij Medisch Centrum Jan van Goyen is het verplicht om een identiteitsbewijs mee te nemen. Zorg kan geweigerd worden indien dit niet het geval.

Gegevensverstrekking
Om patiënten snel en correct te kunnen aanmelden dienen patiënten hun zorgpas en/of identificatiebewijs, evenals adres- en contactgegevens op te geven aan het baliepersoneel indien hiernaar wordt gevraagd.

Geneeskundige verklaring
Patiënten ontvangen van onze specialisten geen geneeskundige verklaring / doktersverklaring. Dit is conform de regels van de KNMG. U leest er hier meer over.

Respect
In Medisch Centrum Jan van Goyen gaat iedereen met respect met elkaar om.

Informatie
Patiënten ontvangen informatie over het verloop van de behandeling en de eventuele wachttijden.

Bezoekuur
Bezoekers houden zich aan de bezoektijden en het aantal toegestane bezoekers van de verkoeverafdeling waar een patiënt ligt.

Rekening houden met elkaar
Bezoekers houden rekening met patiënten die hier voor behandeling komen.

Belediging
Niemand maakt kwetsende, discriminerende, beledigende of seksueel getinte opmerkingen.

Ongewenst gedrag
Medewerkers schakelen de bedrijfshulpverlening in als iemand bedreigingen uit of lichamelijk geweld gebruikt.

Gevaarlijke voorwerpen
Als we merken dat iemand wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen in bezit heeft, worden deze in beslag genomen.

Diefstal en vernieling
Bij diefstal of vernieling van eigendommen van patiënten, bezoekers, begeleiders, het centrum of haar medewerkers schakelen wij altijd de politie in.

Alcohol en drugs
Begeleiders of bezoekers die onder invloed zijn van alcohol of drugs weigeren wij de toegang.

Naleving afspraken
Wij doen er alles aan om de huisregels te handhaven. Als de afspraken niet worden nageleefd door bezoekers en/of patiënten dan volgt eerst een waarschuwing. In het uiterste geval krijgt iemand een officiële ontzegging van de toegang tot ons medisch centrum.

Registratie
Een officiële waarschuwing of de ontzegging van de toegang leggen we vast in het medisch dossier. Daarnaast registreren wij overtredingen van onze huisregels in ons centrale incidentmeldingssysteem.

Samen
Indien u een overtreding van de huisregels opmerkt, schroomt u dan niet om die bij één van onze medewerkers te melden. Een prettige omgeving maken we immers samen.

Beeld & geluidopnames 
Om de privacy van de patiënten en medewerkers te kunnen waarborgen is voor het maken van opnamen in en rondom het gebouw van Medisch Centrum Jan van Goyen van tevoren toestemming en begeleiding nodig van onze communicatieafdeling. Onder opnamen worden alle vormen van geluid- en/of beeldregistratie verstaan.

Meer informatie
Voor nadere inlichtingen over de huisregels kunt u zich wenden tot de manager algemene zaken.

Zoek & Vind