Maak een afspraak
MijnJvG
Login voor jouw gegevens
Verwijzingen Medisch Centrum Jan van Goyen

Kosten en verzekeringen

Medisch Centrum Jan van Goyen werkt samen met het OLVG en heeft met vrijwel* alle zorgverzekeraars afspraken.

Kosten en verzekeringen

Afspraken en vergoedingen uit zorgverzekering

Medisch Centrum Jan van Goyen werkt samen met het OLVG en heeft met vrijwel* alle zorgverzekeraars afspraken.

Declaraties van alle zorgverzekeraars worden via het OLVG gedeclareerd. De contractafspraken die Medisch Centrum Jan van Goyen met deze verzekeraars heeft, maken deel uit van de afspraken tussen het OLVG en deze verzekeraars.

Zorgverzekering en doorverwijzing huisarts
MC Jan van Goyen heeft met vrijwel* alle zorgverzekeraars contracten. De meeste behandelingen die het Medisch Centrum Jan van Goyen uitvoert, worden door uw verzekeringsmaatschappij vergoed. Toch adviseren we u van te voren bij uw verzekeringsmaatschappij te informeren of een behandeling wordt vergoed. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing van uw (huis)arts nodig.

* Uitzondering: vanaf 2020 kunt u met een Gewoon ZEKUR polis niet meer bij ons terecht, zie hier waar u wel terecht kunt.

Wat doet Medisch Centrum Jan van Goyen voor u?
De vergoeding van zorg uit het aanvullend pakket moet op aanvraag via uw verzekeraar. Het medisch centrum kan u daarbij helpen door bijvoorbeeld voor bepaalde behandelingen een machtiging aan te vragen. Het standaard eigen risico moet u zoals altijd zelf voldoen aan uw zorgverzekeraar.

De behandeling wordt gedeclareerd als DBC
De behandeling wordt als één geheel gedeclareerd in de vorm van een DBC (diagnose-behandelcombinatie). Een DBC omvat alle zorgactiviteiten die het ziekenhuis en de medisch specialist uitvoeren voor het vaststellen van de diagnose en de daarmee samenhangende behandeling in een bepaald tijdsbestek (maximaal 120 dagen). De DBC-systematiek is een wettelijke financieringssystematiek die landelijk wordt toegepast sinds 2005. Als er meerdere operaties of langdurige controletrajecten plaatsvinden zullen er meerdere DBC’s gedeclareerd worden. Voor elke DBC is een afzonderlijke prijs afgesproken met uw verzekeraar.

DBC tarief
Elke DBC heeft een eigen (integraal) tarief dat bestaat uit het salaris van de specialist en de kosten van het ziekenhuis. Voor de behandelingen maken we prijsafspraken met de zorgverzekeraars, hierdoor kunnen onze prijzen verschillen van andere zorginstellingen.

De prijs van een DBC is een weergave van de gemiddelde kosten van het zorgtraject dat patiënten met dezelfde diagnose en behandeling hebben ondergaan. Er zijn patiënten die minder zorg nodig hebben dan gemiddeld, er zijn er ook die meer zorg nodig hebben. Voor iedereen geldt dezelfde standaardprijs die voor die DBC staat. Het kan dus voorkomen dat je betaalt voor behandelingen of onderzoeken die bij jou niet gedaan zijn, maar die wel vallen binnen het behandeltraject zoals dat is vastgelegd in de DBC. Op www.dezorgnota.nl leest u hier meer over.

Passantentarieven
In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat uw zorgverzekeraar geen afspraak (contract) heeft met Medisch Centrum Jan van Goyen. In dat geval bestaat de kans dat u (een deel van) de behandeling zelf moet betalen. Uw polisvoorwaarden zijn hierin leidend. De prijzen die MC Jan van Goyen hanteert, indien uw zorgverzekeraar geen afspraak heeft met ons, staan vermeld in onderstaande passantenprijslijsten van het OLVG (waarvan MC Jan van Goyen onderdeel is).

DBC prijslijsten 2023
Passantenprijslijst_zorgproducten_2023
Passantenprijslijst_duregeneesmiddelen_2023

DBC prijslijsten 2022
Passantenprijslijst_zorgproducten_2022
Passantenprijslijst_duregeneesmiddelen_2022

DBC prijslijsten 2021
Passantenprijslijst_zorgproducten_2021
Passantenprijslijst_duregeneesmiddelen_2021

Toelichting op de factuur

Declaratiecode en zorgproductcode
Alle DBC’s leiden tot een bepaald zorgproduct. Het zorgproduct wordt op de factuur aangegeven met een 9-cijferige code. Op uw factuur ziet u naast de zorgproductcode ook nog een code van 6 cijfers: de declaratiecode.

Wettelijk eigen risico
De overheid stelt jaarlijks een wettelijk eigen risico vast. Zodra de eerste nota van het jaar bij de zorgverzekeraar binnenkomt, verhaalt de zorgverzekeraar (een deel van) de kosten op de patiënt. Als de nota lager is dan het vastgestelde bedrag, blijft een restant eigen risico over. Dit wordt verrekend zodra de volgende nota binnenkomt.

Wegblijftarief
Wanneer u, zonder tijdig af te zeggen, niet op een afspraak verschijnt, is dit heel vervelend. Er had op dat moment iemand anders geholpen kunnen worden. Om het tijdverlies te compenseren en het aantal niet nagekomen afspraken terug te dringen hanteren we een wegblijftarief.

Meer informatie
Voor informatie over de systematiek, prijzen en andere zaken kunt u contact opnemen met de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). Daarnaast kunt u terecht op de website van het ministerie van VWS. Heeft u vragen over de vergoeding van uw behandeling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Op de website www.dezorgnota.nl worden tevens veel van de vragen over vergoedingen beantwoord.

Voor overige vragen over uw factuur of betaling kunt u van maandag t/m vrijdag (van 09.00 tot 17.00 uur) contact opnemen met de afdeling debiteuren, telefoon (020)-3055808 of stuur een e-mail naar debiteuren@jvg.nl.

Niet-verzekerde basiszorg
Het Medisch Centrum Jan van Goyen biedt u naast verzekerde zorg ook medisch specialistische zorg die niet tot het basis verzekerde zorg pakket behoort. Check uw polisvoorwaarden bij uw verzekeraar om te bepalen of u voor een eventuele vergoeding in aanmerking komt.

Geen medische noodzaak?
Zorg zonder medische noodzaak (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie) wordt nooit vergoed uit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf. Deze zorg wordt geleverd door Esthetisch Centrum Jan van Goyen waar u de zorg ontvangt van onze eigen medisch specialisten. Voor deze zorg hanteren wij dezelfde kwaliteits- en veiligheidsstandaarden.

Zoek & Vind