Home | Patiëntinformatie | Rechten en plichten

Rechten en plichten

Om de samenwerking tussen u en het medisch centrum goed te laten verlopen, is er een aantal rechten en plichten waar beide partijen zich aan dienen te houden. De rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Recht op informatie
U heeft recht om informatie te krijgen over uw ziekte of aandoening, de aard van de voorgestelde onderzoeken of behandeling, andere behandelingsmogelijkheden, de gevolgen of de eventuele risico’s van de behandeling of het onderzoek, medicijnen en eventuele bijwerkingen. Een hulpverlener (iedereen die beroepshalve bij uw behandeling betrokken is, zoals arts en verpleegkundige) heeft de plicht u dit in begrijpelijke taal uit te leggen.

Het toestemmingsvereiste
Een onderzoek of behandeling mag alleen plaatsvinden met uw toestemming. Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen, is het van belang dat u goede informatie over de voorgestelde behandeling ontvangt. Bij ingrijpende behandelingen zal de hulpverlener uitdrukkelijk om uw toestemming vragen. In de overige gevallen gaat de hulpverlener er vanuit dat u uw toestemming stilzwijgend geeft. Als u bijvoorbeeld uw mouw opstroopt omdat de hulpverlener bloed wil prikken, blijkt hieruit dat u uw toestemming geeft voor de bloedafname. In acute situaties mag de hulpverlener handelen zonder uw toestemming.

Recht op privacy
In het belang van uw behandeling worden door het medisch centrum diverse medische en administratieve gegevens over u vastgelegd. Alleen uw behandelend arts(en) en medewerkers van het medisch centrum die betrokken zijn bij uw behandeling, hebben toegang tot deze gegevens. Zij zijn verplicht tot geheimhouding van gegevens die zij beroepshalve vernemen. Daarnaast heeft u het recht om onderzocht en behandeld te worden buiten het gezichtsveld van anderen. U kunt ook vragen om een gesprek met uw behandelend arts in een aparte ruimte te voeren.

Plicht tot honorering
U moet zorgen voor een financiële regeling die u in staat stelt te betalen voor de verzorging en behandeling. Heeft u geen ziektekostenverzekering, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. Meer informatie hierover vindt u bij Kosten en verzekeringen.

Plicht tot medeverantwoordelijkheid
U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat hij of zij een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven. U bent zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de adviezen die u van hulpverleners krijgt.

KEURMERK

Coronavirus: belangrijke informatie!

Gezien de ontwikkelingen in de zorg en het oplopen van wachttijden voor patiënten zal Medisch Centrum Jan van Goyen vanaf 13 mei de poliklinische zorg deels weer opstarten. Dit is een richtdatum, per dag beoordelen wij of en hoe wij onze zorg kunnen continueren. Let op: door het coronavirus zijn er achterstanden opgelopen en zijn de wachttijden nu niet accuraat aan te geven. Afspraken worden gepland op prioriteit, het kan dus iets langer duren voordat u ingepland kan worden. Wij vragen hiervoor om uw begrip.

Uw bezoek aan Medisch Centrum Jan van Goyen

De gezondheid van onze patiënten en medewerkers staat bij Medisch Centrum Jan van Goyen voorop. Daarom volgen we het advies van RIVM over COVID-19 en passen we onze werkwijze hierop aan.

Neem contact met ons op voor het maken van een nieuwe afspraak indien u een van onderstaande vragen met ja beantwoordt:

  1. Heeft u de afgelopen 48 uur koorts gehad zonder duidelijke oorzaak?
  2. Heeft u de afgelopen 48 uur klachten zoals kortademigheid, hoesten, keelpijn, neusverkouden, diarree en/of algehele malaise gehad?
  3. Heeft u een huisgenoot (partner, ouder, kind, vriend/vriendin) die op dit moment in thuisisolatie zit met bewezen corona of verdenking op corona?

Welke maatregelen zijn er genomen?

  • Waar mogelijk worden afspraken nog zoveel mogelijk telefonisch/digitaal gehouden.
  • We proberen afspraken zo te plannen dat de 1,5 m afstand geborgd kan worden. We vragen u hier zelf ook op te letten.
  • Wij verzoeken u om alleen naar uw afspraak te komen. Als het toch noodzakelijk is dan vragen wij u om slechts één begeleider mee te nemen en geen kinderen. Wij verzoeken uw begeleider vriendelijk om tijdens uw afspraak niet in de wachtkamer plaats te nemen, maar bijvoorbeeld buiten of in de auto.
  • Om het aantal patiënten dat in onze panden aanwezig is te kunnen beheersen, vragen wij u om kort van tevoren te komen, maar wel op tijd. Indien u te laat komt kan de afspraak helaas niet doorgaan.
  • U dient uw handen voor én na een bezoek aan Jan van Goyen te desinfecteren. Hiervoor staan bij alle in- en uitgangen desinfectiemateriaal.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met onze medewerkers via 020 3055 800.

For English click here