Home | Plastische chirurgie | Facelift

Facelift

Er bestaan nogal wat misverstanden over een facelift. Zo wordt vaak verondersteld dat u na een facelift een soort maskergelaat krijgt. Dit is niet juist. Ook wordt vaak gedacht dat het gelaat zodanig van karakter verandert dat u niet meer op uzelf lijkt. Ook dat is onjuist. De verandering van uw gezicht zal de meeste mensen zelfs niet opvallen; wat wel opvalt is dat u er beter uitziet en uitgerust, alsof u met vakantie bent geweest.

Bij een facelift worden de weke delen van het gelaat naar boven verplaatst in hun oorspronkelijke positie. De plooien worden minder uitgesproken en de kaaklijn en de contour van de hals worden verbeterd. Doordat de huid strakker wordt getrokken verminderen de rimpels, maar deze kunnen niet geheel worden verwijderd. De rimpels rond de ogen en rond de mond blijven onveranderd. Hiervoor zijn andere ingrepen nodig zoals een ooglidcorrectie en/of CO2-laster behandeling van de huid.

Bij de beperkte ‘klassieke’ facelift wordt alleen de huid van het gelaat en de hals strakker getrokken en wordt de dieper liggende stevige weefsellaag (smas) aangetrokken. Bij de moderne uitgebreide facelift wordt behalve de huid ook de smas losgemaakt tot aan de kaaklijn en de overgang naar de halsspieren strak getrokken naar boven. Hierdoor worden alle onderhuidse weefsels gerepositioneerd. Ook verslapte spieren van de hals worden gecorrigeerd.

Een facelift heeft geen effect op het voorhoofd. Voor correctie van de plooien in het voorhoofd en de neuswortel en voor de verzakking van de wenkbrauwen, is een aparte operatie nodig, de voorhoofdslift.

Lees in het magazine over gezichtsveroudering wat de mogelijkheden zijn.

De facelift wordt uitgevoerd door Esthetisch Centrum Jan van Goyen.

U kunt van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur bellen voor een afspraak.

Op maandag, dinsdag en woensdagavond is er tevens spreekuur tot 20.00 uur.

Locatie Concertgebouwplein
T: 020 – 3055847

KEURMERK

Coronavirus: belangrijke informatie!

Gezien de ontwikkelingen in de zorg en het oplopen van wachttijden voor patiënten zal Medisch Centrum Jan van Goyen vanaf 13 mei de poliklinische zorg deels weer opstarten. Dit is een richtdatum, per dag beoordelen wij of en hoe wij onze zorg kunnen continueren. Let op: door het coronavirus zijn er achterstanden opgelopen en zijn de wachttijden nu niet accuraat aan te geven. Afspraken worden gepland op prioriteit, het kan dus iets langer duren voordat u ingepland kan worden. Wij vragen hiervoor om uw begrip.

Uw bezoek aan Medisch Centrum Jan van Goyen

De gezondheid van onze patiënten en medewerkers staat bij Medisch Centrum Jan van Goyen voorop. Daarom volgen we het advies van RIVM over COVID-19 en passen we onze werkwijze hierop aan.

Neem contact met ons op voor het maken van een nieuwe afspraak indien u een van onderstaande vragen met ja beantwoordt:

  1. Heeft u de afgelopen 48 uur koorts gehad zonder duidelijke oorzaak?
  2. Heeft u de afgelopen 48 uur klachten zoals kortademigheid, hoesten, keelpijn, neusverkouden, diarree en/of algehele malaise gehad?
  3. Heeft u een huisgenoot (partner, ouder, kind, vriend/vriendin) die op dit moment in thuisisolatie zit met bewezen corona of verdenking op corona?

Welke maatregelen zijn er genomen?

  • Waar mogelijk worden afspraken nog zoveel mogelijk telefonisch/digitaal gehouden.
  • We proberen afspraken zo te plannen dat de 1,5 m afstand geborgd kan worden. We vragen u hier zelf ook op te letten.
  • Wij verzoeken u om alleen naar uw afspraak te komen. Als het toch noodzakelijk is dan vragen wij u om slechts één begeleider mee te nemen en geen kinderen. Wij verzoeken uw begeleider vriendelijk om tijdens uw afspraak niet in de wachtkamer plaats te nemen, maar bijvoorbeeld buiten of in de auto.
  • Om het aantal patiënten dat in onze panden aanwezig is te kunnen beheersen, vragen wij u om kort van tevoren te komen, maar wel op tijd. Indien u te laat komt kan de afspraak helaas niet doorgaan.
  • U dient uw handen voor én na een bezoek aan Jan van Goyen te desinfecteren. Hiervoor staan bij alle in- en uitgangen desinfectiemateriaal.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met onze medewerkers via 020 3055 800.

For English click here