Home | Poliklinieken | Gynaecologie

Gynaecologie

Op de afdeling gynaecologie van Medisch Centrum Jan van Goyen werken uitsluitend ervaren gynaecologen die een goed contact onderhouden met de ziekenhuizen in Amsterdam en daarbuiten. De specialisten op de afdeling gynaecologie nemen voor elke patiënt de tijd en streven ernaar alle noodzakelijke verrichtingen tijdens het eerste consult af te handelen. 

De polikliniek Gynaecologie richt zich op de vrouw met gynaecologische klachten, aandoeningen of vragen. Een integrale benadering en persoonlijke aandacht staan centraal. Naast twee gynaecologen zijn een ervaren verpleegkundige en een geregistreerde echoscopiste werkzaam. Wachttijden voor de polikliniek en gynaecologische ingrepen en operaties zijn doorgaans zeer kort. Er worden geen zwangerschapscontroles verricht.

Voor het maken van een afspraak heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Indien u geen verwijzing heeft en een afspraak wilt maken met de gynaecoloog dan dient u het consult zelf te betalen.

For information in English go to this page.

U komt bij ons voor een

PROBLEMEN EN AANDOENINGEN

Wanneer u, of een andere specialist of ziektekostenverzekeraar een second opinion wilt over een gynaecologisch probleem, dan geven wij die.

Wanneer u last heeft van onderbuikklachten waaronder pijn, dan kunt u ook bij ons terecht. Een multidisciplinaire benadering met fysiotherapeut, psycholoog en/of seksuoloog is vaak gewenst en mogelijk. Indien nodig, kunt u op korte termijn en na overleg met de huisarts gezien worden door andere specialisten in de kliniek, zoals de internist.

Ook bij seksuele problemen is een multidisciplinaire benadering mogelijk. Maar soms is het bespreekbaar maken van deze klachten en het bespreken van en uitleg geven over al voldoende. Hetzelfde geldt voor overgangsklachten.

Met vragen over anticonceptie krijgt u deskundig advies. Vanzelfsprekend brengen wij ook spiralen in. Deze zijn aanwezig op de polikliniek.

Voor terugkerende abnormale afscheiding, ontstekingen, wratjes en eventuele geslachtziektes verrichten wij nadere diagnostiek en komen met een behandelplan. Via onze internisten zien wij ook regelmatig hiv-patiënten.

Wanneer u vruchtbaarheidsproblemen heeft wordt bij u en uw eventuele partner nader onderzoek verricht en met u een behandelingsvoorstel gemaakt, of verwijzen wij u door naar de voor u gepaste zorginstelling.

En natuurlijk; bij alle andere klachten waarvan de huisarts vindt dat u ermee naar de gynaecoloog moet, bent u van harte welkom.

Bij het NVOG vindt u informatie over allerlei aandoeningen.

DIAGNOSTIEK

Na het uitvragen van uw problemen zal doorgaans een onderzoek plaatsvinden. Nadat de buik is afgetast, beklopt en beluisterd, brengt indien nodig, de gynaecoloog een zogenoemde ‘eendenbek’ in, waarna de baarmoedermond kan worden bekeken en een uitstrijkje kan worden gemaakt of kweken worden afgenomen.
Daarna vindt meestal het inwendig onderzoek plaats. De gynaecoloog voelt met 2 vingers in de schede en de andere hand op de onderbuik buik naar de positie en grootte van de baarmoeder en eierstokken.

Wanneer u komt voor een afwijkend uitstrijkje dan zal colposcopisch onderzoek plaatsvinden. Na het inbrengen van de eendenbek zal wat vloeistof op de baarmoedermond worden gespoten waarna de baarmoedermond met een colposcoop (speciale microscoop) beoordeeld wordt. Indien nodig worden dan enige stukjes weefsel afgenomen voor verder onderzoek.

Ook kan echografisch onderzoek via de schede en/of de buik plaatsvinden. Hiermee kunnen de baarmoeder en eierstokken en een eventuele jonge zwangerschap in beeld gebracht worden.
Bij verdenking op bepaalde afwijkingen, wanneer echografisch onderzoek niet voldoende informatie geeft, kan de diagnostiek verfijnd worden met bijvoorbeeld een contrast echo. Hierbij wordt vloeistof of gel in de baarmoeder gebracht waardoor afwijkingen in de baarmoederholte beter zichtbaar worden.

Medisch Centrum Jan van Goyen beschikt over hoogwaardige apparatuur, een uitstekend uitgerust laboratorium en een goede röntgenafdeling. Indien nodig, kunt u voor consulten snel bij andere specialisten terecht.

BEHANDELING

Nadat de gynaecoloog de diagnose heeft gesteld, geeft zij verdere uitleg en komt u samen met de gynaecoloog tot een behandelplan, bijvoorbeeld medicatie, een kleine ingreep, operatie of doorverwijzing.

Er is een goede samenwerking met fysiotherapeut, seksuoloog en psycholoog, zodat u snel doorverwezen kan worden.

Ingrepen en operaties die de artsen in het Medisch Centrum Jan van Goyen verrichten:

  • verwijderen van afwijkingen aan de schaamlippen of schede;
  • verwijderen van afwijkingen van de baarmoedermond;

De meeste ingrepen en operaties kunnen op de polikliniek met lokale verdoving worden uitgevoerd. Narcose is – indien noodzakelijk – mogelijk. U kunt dan dezelfde dag na de ingreep weer naar huis of eventueel de nacht doorbrengen in de kliniek.

COLPOSCOPIE ZONDER WACHTTIJD

Wanneer er een afwijkend uitstrijkje door de huisarts is geconstateerd en er verder onderzoek moet plaatsvinden, dan kunt u op zeer korte termijn worden gezien door onze gynaecologen. U vindt hier meer informatie over de procedure.

RICHTLIJNEN

Op de afdeling gynaecologie van het Medisch Centrum wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie.

Nuttige links

U kunt van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur bellen voor een afspraak.

U heeft een verwijzing van uw huisarts nodig.

Dr. C. van der Wijden
Maandag: 13:00 – 20:00 uur
Dinsdag: 13:00 – 16:30 uur
Woensdag: 8:30 – 16:30 uur

Drs. M. van der Heemst
Donderdag: 8:30 – 12:30 uur

Locatie Emmastraat
T: 020 – 305 58 22

 

Coronavirus: belangrijke informatie!

Gezien de ontwikkelingen in de zorg en het oplopen van wachttijden voor patiënten zal Medisch Centrum Jan van Goyen vanaf 13 mei de poliklinische zorg deels weer opstarten. Dit is een richtdatum, per dag beoordelen wij of en hoe wij onze zorg kunnen continueren. Let op: door het coronavirus zijn er achterstanden opgelopen en zijn de wachttijden nu niet accuraat aan te geven. Afspraken worden gepland op prioriteit, het kan dus iets langer duren voordat u ingepland kan worden. Wij vragen hiervoor om uw begrip.

Uw bezoek aan Medisch Centrum Jan van Goyen

De gezondheid van onze patiënten en medewerkers staat bij Medisch Centrum Jan van Goyen voorop. Daarom volgen we het advies van RIVM over COVID-19 en passen we onze werkwijze hierop aan.

Neem contact met ons op voor het maken van een nieuwe afspraak indien u een van onderstaande vragen met ja beantwoordt:

  1. Heeft u de afgelopen 48 uur koorts gehad zonder duidelijke oorzaak?
  2. Heeft u de afgelopen 48 uur klachten zoals kortademigheid, hoesten, keelpijn, neusverkouden, diarree en/of algehele malaise gehad?
  3. Heeft u een huisgenoot (partner, ouder, kind, vriend/vriendin) die op dit moment in thuisisolatie zit met bewezen corona of verdenking op corona?

Welke maatregelen zijn er genomen?

  • Waar mogelijk worden afspraken nog zoveel mogelijk telefonisch/digitaal gehouden.
  • We proberen afspraken zo te plannen dat de 1,5 m afstand geborgd kan worden. We vragen u hier zelf ook op te letten.
  • Wij verzoeken u om alleen naar uw afspraak te komen. Als het toch noodzakelijk is dan vragen wij u om slechts één begeleider mee te nemen en geen kinderen. Wij verzoeken uw begeleider vriendelijk om tijdens uw afspraak niet in de wachtkamer plaats te nemen, maar bijvoorbeeld buiten of in de auto.
  • Om het aantal patiënten dat in onze panden aanwezig is te kunnen beheersen, vragen wij u om kort van tevoren te komen, maar wel op tijd. Indien u te laat komt kan de afspraak helaas niet doorgaan.
  • U dient uw handen voor én na een bezoek aan Jan van Goyen te desinfecteren. Hiervoor staan bij alle in- en uitgangen desinfectiemateriaal.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met onze medewerkers via 020 3055 800.

For English click here