Home | Poliklinieken | Interne geneeskunde | Hepatitis C

Hepatitis C

Hepatitis C is een leverontsteking die wordt veroorzaakt door het hepatitis C virus. Het hepatitis C virus nestelt zich in de levercellen, waarna de lever beschadigd wordt door het afweersysteem van de patiënt.

Een acute hepatitis C infectie veroorzaakt meestal geen symptomen, heel soms zijn er klachten van buikpijn, misselijkheid en geelzucht.  Na de acute infectie is 25% van de patiënten in staat het virus spontaan te klaren en ontwikkelt 75% een chronische infectie. Bij patiënten die ook geïnfecteerd zijn met het hiv virus is de kans 10% dat zij de infectie spontaan klaren.

TRANSMISSIE: OVERDRACHT

Voor 1992 was hepatitis C besmetting een risico voor ontvangers van bloedtransfusies en voor mensen met hemofilie (stollingsziekte). Een andere risicogroep wordt gevormd door drugverslaafden die met gebruikte naalden spuiten. Sinds een paar jaar is er een nieuwe risicogroep: Mannen die seks hebben met mannen (MSM). In de laatste jaren is het aantal patiënten dat via deze route is besmet helaas fors toegenomen.

DIAGNOSE

Een infectie met het hepatitis C virus kan op verschillende manieren worden vastgesteld.

 1. Verhoogde leverenzymen (ALAT en ASAT) die vrijkomen door levercelbeschadiging: dit is vaak aanleiding om verder onderzoek te doen naar hepatitis C (en B).
 2. Positieve antistoffen tegen hepatitis C. Nadat er een infectie heeft plaatsgevonden worden door het afweersysteem antistoffen gemaakt: antiHCV. Het duurt enkele weken na de besmetting totdat deze antistoffen aantoonbaar zijn.
 3. PCR: dit is onderzoek naar DNA: met deze test kan de exacte hoeveelheid hepatitis C in het bloed worden aangetoond en kan ook bepaald worden met welk soort (serotype) hepatitis C de besmetting heeft plaatsgevonden.

VACCINATIE

Er bestaat op dit moment helaas nog geen vaccinatie tegen hepatitis C

Onderzoek bij een nieuwe patiënt met hepatitis C infectie

 • Anamnese: een vraaggesprek met de arts of verpleegkundige over uw medische voorgeschiedenis, huidige symptomen, algehele conditie en alcohol en druggebruik
 • Lichamelijk onderzoek
 • Laboratoriumonderzoek: behoudens onderzoek naar leverfunctie en de huidige hepatitis B infectie zal ook onderzoek verricht worden naar onderzoek naar eventuele virale co-infecties (andere hepatitis virussen en hiv.
 • Echo bovenbuik
 • Fibroscan: dit is een nieuwe techniek waarbij de hoeveelheid littekenweefsel in de lever wordt bepaald.

BEHANDELING

De indicatie voor en het te verwachten succes van een behandeling tegen het hepatitis C virus hangt af van een aantal factoren:

 1. De ernst van de leverbeschadiging: dit wordt bepaald door een aantal laboratoriumbepalingen en eventueel door een fibroscan.
 2. De hoeveelheid hepatitis C virus in het bloed (gemeten met PCR)
 3. Het soort (genotype) hepatitis C waarmee iemand besmet is. Er zijn inmiddels 4 genotypen (verschijningsvormen) van het hepatitis C virus bekend: genotype 1 t/m 4. In Noord-Europa is genotype 1 het meest voorkomende genotype.
 4. De aanwezigheid van een hiv-infectie naast de hepatitis C infectie.
 5. Eventuele zwangerschap
 6. Andere ziekten of persoonlijke omstandigheden van de patiënt

Sinds 2015 zijn er nieuwe geneesmiddelen op de markt gekomen voor hepatitis C: de DAA’s (direct-acting antiretrovirals). Het voordeel van deze nieuwe middelen is dat zij zeer succesvol zijn bij het behandelen van hepatitis C en over het algemeen weinig bijwerkingen hebben. Het nadeel is dat zij exorbitant duur zijn. Minister Schippers heeft lang moeten onderhandelen met de makers van deze middelen om de prijs wat omlaag te krijgen.

VERVOLGCONTROLES

Na het starten van de behandeling vinden de controles gewoonlijk na een maand, na drie maanden en na zes maanden plaats.

Prik- of seksaccidenten
Na een prik- of seksaccident met iemand die hepatitis C positief is zijn geen beschermende maatregelen mogelijk. Er bestaan geen vaccin of antistoffen die kunnen worden toegediend. Dit geldt niet voor hiv en hepatitis B.

U kunt van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur bellen voor een afspraak of mailen naar de poli interne geneeskunde.

U heeft wel een verwijzing van uw huisarts nodig. 

U kunt ook op maandagavond van 17.30 tot 19.30 uur terecht op de poli interne geneeskunde.

Buiten kantooruren (alleen voor spoed) wordt de telefoon doorgeschakeld naar de diensttelefoon van de dienstdoende internist.

Locatie De Lairessestraat 99
De Lairessestraat 99,
1071 NX Amsterdam
T: 020 – 3055 895
E: secretariaat-interne@jvg.nl

KEURMERK

Coronavirus: belangrijke informatie!

Gezien de ontwikkelingen in de zorg en het oplopen van wachttijden voor patiënten zal Medisch Centrum Jan van Goyen vanaf 13 mei de poliklinische zorg deels weer opstarten. Dit is een richtdatum, per dag beoordelen wij of en hoe wij onze zorg kunnen continueren. Let op: door het coronavirus zijn er achterstanden opgelopen en zijn de wachttijden nu niet accuraat aan te geven. Afspraken worden gepland op prioriteit, het kan dus iets langer duren voordat u ingepland kan worden. Wij vragen hiervoor om uw begrip.

Uw bezoek aan Medisch Centrum Jan van Goyen

De gezondheid van onze patiënten en medewerkers staat bij Medisch Centrum Jan van Goyen voorop. Daarom volgen we het advies van RIVM over COVID-19 en passen we onze werkwijze hierop aan.

Neem contact met ons op voor het maken van een nieuwe afspraak indien u een van onderstaande vragen met ja beantwoordt:

 1. Heeft u de afgelopen 48 uur koorts gehad zonder duidelijke oorzaak?
 2. Heeft u de afgelopen 48 uur klachten zoals kortademigheid, hoesten, keelpijn, neusverkouden, diarree en/of algehele malaise gehad?
 3. Heeft u een huisgenoot (partner, ouder, kind, vriend/vriendin) die op dit moment in thuisisolatie zit met bewezen corona of verdenking op corona?

Welke maatregelen zijn er genomen?

 • Waar mogelijk worden afspraken nog zoveel mogelijk telefonisch/digitaal gehouden.
 • We proberen afspraken zo te plannen dat de 1,5 m afstand geborgd kan worden. We vragen u hier zelf ook op te letten.
 • Wij verzoeken u om alleen naar uw afspraak te komen. Als het toch noodzakelijk is dan vragen wij u om slechts één begeleider mee te nemen en geen kinderen. Wij verzoeken uw begeleider vriendelijk om tijdens uw afspraak niet in de wachtkamer plaats te nemen, maar bijvoorbeeld buiten of in de auto.
 • Om het aantal patiënten dat in onze panden aanwezig is te kunnen beheersen, vragen wij u om kort van tevoren te komen, maar wel op tijd. Indien u te laat komt kan de afspraak helaas niet doorgaan.
 • U dient uw handen voor én na een bezoek aan Jan van Goyen te desinfecteren. Hiervoor staan bij alle in- en uitgangen desinfectiemateriaal.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met onze medewerkers via 020 3055 800.

For English click here