Home | Poliklinieken | Pijnbestrijding

Pijnbestrijding

De afdeling Pijnbestrijding van het Medisch Centrum Jan van Goyen heeft jarenlange ervaring in het behandelen van mensen met chronische pijn. Onder chronische pijn verstaan wij pijn die langer dan 3 tot 6 maanden duurt. Binnen deze afdeling zijn anesthesiologen werkzaam die zich volledig op het vak pijnbestrijding hebben toegelegd en die een ruime ervaring hebben met het toepassen van zenuwblokkades ter bestrijding van pijn. In een prettige omgeving wordt u snel, deskundig en met behulp van de modernste apparatuur behandeld.

Pijn

Pijn treedt op als reactie op weefselschade en heeft dan een waarschuwingsfunctie. Soms blijft pijn langer bestaan en wordt deze chronisch. De pijn heeft dan zijn waarschuwingsfunctie verloren. Behandeling van pijn is gericht op het wegnemen van de oorzaak van de pijn of, als dat niet mogelijk is, het bestrijden van de pijn als symptoom.

Wanneer gaat u naar de pijnpoli?

 • Hoofdpijnen: cervicale hoofdpijn (uitstralend vanuit de halswervelkolom), posttraumatische pijnen (whiplash), sommige gevallen van migraine
 • Clusterhoofdpijn (syndroom van Horton)
 • Aangezichtspijn
 • Nekpijn met of zonder uitstraling naar een arm
 • Pijnen vanuit de borst
 • Rugklachten, lumbago en ischialgie (spit)
 • Aanhoudende pijnklachten na gordelroos
 • Pijn op de ribben

Behandeling

Naast behandelingen zoals fysio- of manuele therapie of een behandeling met medicijnen, kan chronische pijn worden bestreden door middel van een zenuwblokkade. Hierbij wordt in een zenuw, zenuwknoop of zenuwstreng een kleine onderbreking gemaakt, zodat alleen de chronische pijnprikkel het centraal zenuwstelsel vrijwel niet meer kan bereiken en dus de pijn niet meer gevoeld kan worden.

Zenuwblokkadetechniek

De artsen van de pijnpoli hebben zich gespecialiseerd in zenuwblokkadetechnieken. Over het algemeen zijn van deze zenuwblokkades goede resultaten te verwachten; ernstige nadelen of complicaties doen zich niet voor. Het grote voordeel van deze manier van pijnbestrijding is dat u de inname van medicijnen, die vaak hinderlijke bijwerkingen hebben, kan staken. Een zenuwblokkade kan in veel chronische pijngevallen uitstekende resultaten opleveren. In de regel zijn er geen complicaties te verwachten. Wel kan er enkele dagen napijn optreden. Alle ingrepen vinden in dagbehandeling plaats, u bent dezelfde dag dus weer thuis.

U kunt van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur bellen voor een afspraak.

U heeft een verwijzing van uw huisarts nodig.

Locatie Emmastraat
T: 020 – 305 58 09

KEURMERK

Coronavirus: belangrijke informatie!

Gezien de ontwikkelingen in de zorg en het oplopen van wachttijden voor patiënten zal Medisch Centrum Jan van Goyen vanaf 13 mei de poliklinische zorg deels weer opstarten. Dit is een richtdatum, per dag beoordelen wij of en hoe wij onze zorg kunnen continueren. Let op: door het coronavirus zijn er achterstanden opgelopen en zijn de wachttijden nu niet accuraat aan te geven. Afspraken worden gepland op prioriteit, het kan dus iets langer duren voordat u ingepland kan worden. Wij vragen hiervoor om uw begrip.

Uw bezoek aan Medisch Centrum Jan van Goyen

De gezondheid van onze patiënten en medewerkers staat bij Medisch Centrum Jan van Goyen voorop. Daarom volgen we het advies van RIVM over COVID-19 en passen we onze werkwijze hierop aan.

Neem contact met ons op voor het maken van een nieuwe afspraak indien u een van onderstaande vragen met ja beantwoordt:

 1. Heeft u de afgelopen 48 uur koorts gehad zonder duidelijke oorzaak?
 2. Heeft u de afgelopen 48 uur klachten zoals kortademigheid, hoesten, keelpijn, neusverkouden, diarree en/of algehele malaise gehad?
 3. Heeft u een huisgenoot (partner, ouder, kind, vriend/vriendin) die op dit moment in thuisisolatie zit met bewezen corona of verdenking op corona?

Welke maatregelen zijn er genomen?

 • Waar mogelijk worden afspraken nog zoveel mogelijk telefonisch/digitaal gehouden.
 • We proberen afspraken zo te plannen dat de 1,5 m afstand geborgd kan worden. We vragen u hier zelf ook op te letten.
 • Wij verzoeken u om alleen naar uw afspraak te komen. Als het toch noodzakelijk is dan vragen wij u om slechts één begeleider mee te nemen en geen kinderen. Wij verzoeken uw begeleider vriendelijk om tijdens uw afspraak niet in de wachtkamer plaats te nemen, maar bijvoorbeeld buiten of in de auto.
 • Om het aantal patiënten dat in onze panden aanwezig is te kunnen beheersen, vragen wij u om kort van tevoren te komen, maar wel op tijd. Indien u te laat komt kan de afspraak helaas niet doorgaan.
 • U dient uw handen voor én na een bezoek aan Jan van Goyen te desinfecteren. Hiervoor staan bij alle in- en uitgangen desinfectiemateriaal.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met onze medewerkers via 020 3055 800.

For English click here