In de gezondheidszorg bestaat altijd een spanningsveld tussen enerzijds de privacywetgeving en anderzijds maximale zorgverlening aan de patiënt. Hieronder wordt beschreven welke soorten persoonlijke informatie wij ontvangen en verzamelen en welke maatregelen wij nemen om de persoonlijke gegevens te beveiligen.

Privacyverklaring

Medisch Centrum Jan van Goyen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy, ook als u onze website bezoekt.

MC JvG heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De persoonlijke gegevens die u via de website van MC JvG invult worden uitsluitend gebruikt om feedback en klachten af te handelen of om aanmeldingen voor diensten, evenementen of bijeenkomsten te registreren. Dit gaat dan om namen, adressen, geboortedatum, patiëntnummers, inhoudelijke klachten en andere gevraagde gegevens.

Uw gegevens worden niet voor andere dan de hierboven omschreven beschreven doeleinden gebruikt en worden nooit aan derden ter beschikking gesteld, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn of u daarvoor uitdrukkelijk (schriftelijk) toestemming heeft gegeven.

Voor meer informatie over hoe wij omgaan met medische gegevens van patiënten, hoe wij de vertrouwelijkheid van deze gegevens waarborgen en welke rechten u als patiënt heeft ten aanzien van deze gegevens verwijzen wij u naar de privacyverklaring patiëntgegevens.

Met de komst van de nieuwe privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 zijn privacy rechten uitgebreid.

Beeld & geluidopnames 
Om de privacy van de patiënten en medewerkers te kunnen waarborgen is voor het maken van opnamen in en rondom het gebouw van Medisch Centrum Jan van Goyen van tevoren toestemming en begeleiding nodig van de coördinator marketing & communicatie. Onder opnamen worden alle vormen van geluid- en/of beeldregistratie verstaan.

Vragen?
Heeft u vragen, klachten of opmerkingen over deze privacyverklaring of de privacyverklaring patiëntgegevens, of heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u dit kenbaar maken bij de klachtenfunctionaris van MC JvG (klachten@jvg.nl).