Home | Radiologie

Radiologie

Let op! Vanwege het coronavirus wordt er op dit moment alleen noodzakelijke zorg verleend. U mag alleen naar ons centrum komen als de huisarts of specialist van te voren overlegd heeft met de afdeling radiologie en er een afspraak is gemaakt.

Uw (huis)arts vraagt een radiologisch onderzoek meestal aan om een goede diagnose te kunnen stellen. Omdat het verslag van de radioloog vaak één van de factoren is op basis waarvan uw (huis)arts tot een diagnose komt, zal de uitslag van het radiologisch onderzoek altijd met u besproken worden door uw (huis)arts en niet door de radioloog.

RÖNTGENONDERZOEK

Bij een röntgenonderzoek worden röntgenstralen door een deel van het lichaam van de patiënt gestuurd. Er worden digitale foto’s gemaakt die op speciale beeldschermen worden bekeken.

De laborant geeft u aanwijzingen over wat u moet doen tijdens het onderzoek. De digitale beelden van het onderzoek worden opgeslagen en doorgestuurd naar de radioloog ter beoordeling. De radioloog beoordeelt de röntgenfoto’s met het doel een beeld te krijgen van eventueel aanwezige afwijkingen van hart en longen, buikorganen of skelet.

U hoeft zich op dit onderzoek niet speciaal voor te bereiden.

Uitslag
Binnen 2 werkdagen na het onderzoek bekijkt de radioloog de beelden en maakt er een verslag van. Dit verslag wordt doorgestuurd naar de aanvrager (in veel gevallen uw huisarts) met wie u zelf een afspraak maakt om de uitslag te bespreken.

echo

Bij een echografisch onderzoek worden onschadelijke hoogfrequente geluidsgolven door het lichaam van de patiënt gezonden. Het lichaam weerkaatst een deel van het uitgezonden geluid en hiervan wordt een beeld berekend. Op deze manier kunnen veel organen maar ook het bewegingsapparaat in beeld worden gebracht. De radioloog beoordeelt de beelden van het onderzochte deel van het lichaam met het doel een goede indruk te krijgen van hoe de afgebeelde organen en structuren eruit zien en om mogelijk aanwezige afwijkingen op te sporen.

Uitslag
De radioloog bekijkt de beelden op dezelfde dag als het onderzoek en maakt er een verslag van. Dit verslag wordt doorgestuurd naar de aanvrager (in veel gevallen uw huisarts) met wie u zelf een afspraak maakt om de uitslag te bespreken.

Voorbereiding echo bovenbuik, lever, galblaas en pancreas (zogenaamde echo abdomen) 
Storende darmgassen of het samentrekken van de galblaas verhinderen een nauwkeurige beeldvorming. Dat moet voorkomen worden. Daarom mag u op de dag voor het onderzoek geen alcohol gebruiken en slechts een lichte maaltijd nuttigen.

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn, dat wil zeggen dat u na middernacht niets meer mag eten, drinken, roken of kauwgum kauwen. Indien u medicijnen moet innemen mag dit met 1 slokje water.

Als u diabetes heeft, vermeldt u dit dan alstublieft wanneer het onderzoek wordt gepland.

Voorbereiding echo onderbuik, nieren/blaas of prostaat 
Het is belangrijk dat u voor dit onderzoek een volle blaas heeft:

• 2 uur vóór het onderzoek mag u de laatste keer naar het toilet gaan om de blaas te legen
• Vervolgens drinkt u 6 glazen water of niet-koolzuurhoudend vocht.

Echo boven- en onderbuik
Onderzoek van boven- en onderbuik worden tegelijk uitgevoerd. U volgt de voorbereiding van de echo bovenbuik en probeert vanaf 1 uur voor het onderzoek niet meer de blaas te legen.

De overige echo-onderzoeken zijn zonder voorbereiding.

Let op! Vanwege het coronavirus wordt er op dit moment alleen noodzakelijke zorg verleend. U mag alleen naar ons centrum komen als de huisarts of specialist van te voren overlegd heeft met de afdeling radiologie en er een afspraak is gemaakt.

Locatie Jan van Goyenkade
T: 020 – 305 58 12

  • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
Coronavirus: belangrijke informatie!

Gezien de ontwikkelingen in de zorg en het oplopen van wachttijden voor patiënten zal Medisch Centrum Jan van Goyen vanaf 13 mei de poliklinische zorg deels weer opstarten. Dit is een richtdatum, per dag beoordelen wij of en hoe wij onze zorg kunnen continueren. Let op: door het coronavirus zijn er achterstanden opgelopen en zijn de wachttijden nu niet accuraat aan te geven. Afspraken worden gepland op prioriteit, het kan dus iets langer duren voordat u ingepland kan worden. Wij vragen hiervoor om uw begrip.

Uw bezoek aan Medisch Centrum Jan van Goyen

De gezondheid van onze patiënten en medewerkers staat bij Medisch Centrum Jan van Goyen voorop. Daarom volgen we het advies van RIVM over COVID-19 en passen we onze werkwijze hierop aan.

Neem contact met ons op voor het maken van een nieuwe afspraak indien u een van onderstaande vragen met ja beantwoordt:

  1. Heeft u de afgelopen 48 uur koorts gehad zonder duidelijke oorzaak?
  2. Heeft u de afgelopen 48 uur klachten zoals kortademigheid, hoesten, keelpijn, neusverkouden, diarree en/of algehele malaise gehad?
  3. Heeft u een huisgenoot (partner, ouder, kind, vriend/vriendin) die op dit moment in thuisisolatie zit met bewezen corona of verdenking op corona?

Welke maatregelen zijn er genomen?

  • Waar mogelijk worden afspraken nog zoveel mogelijk telefonisch/digitaal gehouden.
  • We proberen afspraken zo te plannen dat de 1,5 m afstand geborgd kan worden. We vragen u hier zelf ook op te letten.
  • Wij verzoeken u om alleen naar uw afspraak te komen. Als het toch noodzakelijk is dan vragen wij u om slechts één begeleider mee te nemen en geen kinderen. Wij verzoeken uw begeleider vriendelijk om tijdens uw afspraak niet in de wachtkamer plaats te nemen, maar bijvoorbeeld buiten of in de auto.
  • Om het aantal patiënten dat in onze panden aanwezig is te kunnen beheersen, vragen wij u om kort van tevoren te komen, maar wel op tijd. Indien u te laat komt kan de afspraak helaas niet doorgaan.
  • U dient uw handen voor én na een bezoek aan Jan van Goyen te desinfecteren. Hiervoor staan bij alle in- en uitgangen desinfectiemateriaal.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met onze medewerkers via 020 3055 800.

For English click here