Home | Radiologie

Radiologie

In ons centrum maken we röntgenfoto’s en echo’s. Voor röntgenonderzoek kunt u dagelijks zonder afspraak terecht. Een echo moet op afspraak.

Uw (huis)arts vraagt een radiologisch onderzoek meestal aan om een goede diagnose te kunnen stellen. Omdat het verslag van de radioloog vaak één van de factoren is op basis waarvan uw (huis)arts tot een diagnose komt, zal de uitslag van het radiologisch onderzoek altijd met u besproken worden door uw (huis)arts en niet door de radioloog.

Voor een röntgenonderzoek hoeft u geen afspraak te maken. U kunt dagelijks terecht tussen 8.30 en 16.00 uur. Voor een echo maakt u een afspraak met de afdeling radiologie.

RÖNTGENONDERZOEK

Bij een röntgenonderzoek worden röntgenstralen door een deel van het lichaam van de patiënt gestuurd. Er worden digitale foto’s gemaakt die op speciale beeldschermen worden bekeken.

De laborant geeft u aanwijzingen over wat u moet doen tijdens het onderzoek. De digitale beelden van het onderzoek worden opgeslagen en doorgestuurd naar de radioloog ter beoordeling. De radioloog beoordeelt de röntgenfoto’s met het doel een beeld te krijgen van eventueel aanwezige afwijkingen van hart en longen, buikorganen of skelet.

U hoeft zich op dit onderzoek niet speciaal voor te bereiden.

Uitslag
Binnen 2 werkdagen na het onderzoek bekijkt de radioloog de beelden en maakt er een verslag van. Dit verslag wordt doorgestuurd naar de aanvrager (in veel gevallen uw huisarts) met wie u zelf een afspraak maakt om de uitslag te bespreken.

echo

Bij een echografisch onderzoek worden onschadelijke hoogfrequente geluidsgolven door het lichaam van de patiënt gezonden. Het lichaam weerkaatst een deel van het uitgezonden geluid en hiervan wordt een beeld berekend. Op deze manier kunnen veel organen maar ook het bewegingsapparaat in beeld worden gebracht. De radioloog beoordeelt de beelden van het onderzochte deel van het lichaam met het doel een goede indruk te krijgen van hoe de afgebeelde organen en structuren eruit zien en om mogelijk aanwezige afwijkingen op te sporen.

Uitslag
De radioloog bekijkt de beelden op dezelfde dag als het onderzoek en maakt er een verslag van. Dit verslag wordt doorgestuurd naar de aanvrager (in veel gevallen uw huisarts) met wie u zelf een afspraak maakt om de uitslag te bespreken.

Voorbereiding echo bovenbuik, lever, galblaas en pancreas (zogenaamde echo abdomen) 
Storende darmgassen of het samentrekken van de galblaas verhinderen een nauwkeurige beeldvorming. Dat moet voorkomen worden. Daarom mag u op de dag voor het onderzoek geen alcohol gebruiken en slechts een lichte maaltijd nuttigen.

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn, dat wil zeggen dat u na middernacht niets meer mag eten, drinken, roken of kauwgum kauwen. Indien u medicijnen moet innemen mag dit met 1 slokje water.

Als u diabetes heeft, vermeldt u dit dan alstublieft wanneer het onderzoek wordt gepland.

Voorbereiding echo onderbuik, nieren/blaas of prostaat 
Het is belangrijk dat u voor dit onderzoek een volle blaas heeft:

• 2 uur vóór het onderzoek mag u de laatste keer naar het toilet gaan om de blaas te legen
• Vervolgens drinkt u 6 glazen water of niet-koolzuurhoudend vocht.

Echo boven- en onderbuik
Onderzoek van boven- en onderbuik worden tegelijk uitgevoerd. U volgt de voorbereiding van de echo bovenbuik en probeert vanaf 1 uur voor het onderzoek niet meer de blaas te legen.

De overige echo-onderzoeken zijn zonder voorbereiding.

afspraak maken

Voor röntgenonderzoek kunt u dagelijks tussen 8.30 en 12.00 uur en tussen 12.30 en 16.00 uur terecht. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Let op: houd wel rekening met de pauze tussen 12.00 en 12.30 uur!

Voor het maken van een echo dient u een afspraak te maken.

Voor röntgenonderzoek kunt u dagelijks tussen 8.30 en 12.00 en tussen 12.30 en 16.00 uur bij ons terecht. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.

Een echo moet op afspraak.
Locatie Jan van Goyenkade
T: 020 – 305 58 12

  • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
Update coronavirus 15-03-2020 - 16:35 uur

Om besmettingsgevaar onder medewerkers en patiënten te minimaliseren en beschermingsmiddelen op peil te houden annuleert Medisch Centrum Jan van Goyen alle afspraken of wijzigt deze indien mogelijk in telefonische consulten. Patiënten worden hierover persoonlijk geïnformeerd. Wij verzoeken u om niet naar onze kliniek te komen, tenzij dit telefonisch is afgesproken met uw behandelend specialist of huisarts.