Home | Schouder uit de kom: hoe komt het en hoe kom je er vanaf?

Schouder uit de kom: hoe komt het en hoe kom je er vanaf?

Op sportvelden zie je het regelmatig gebeuren; er loopt iemand met een schouder uit de kom het veld af. In medische termen wordt dit schouderluxatie genoemd. Hoe kom je aan een schouderluxatie? En hoe kom je er vanaf? Orthopeed dr. Michel van den Bekerom en fysiotherapeute Karin Hekman leggen uit.

Schouderinstabiliteit
Bij schouderinstabiliteit blijft de bol van de bovenarm tijdens bewegingen niet in het kommetje van het schouderblad,” aldus Dr. van den Bekerom. “Soms wordt de instabiliteit zo groot dat de schouder uit de kom schiet. Dat kan in verschillende richtingen, maar het merendeel  van de schouders gaat er naar voren uit. Dit is heel vervelend, vooral voor mensen die op hoog niveau sporten. Die kunnen hier heel onzeker van worden. Ze liggen er dan bovendien een paar weken en vaak zelfs maanden uit.’

‘Het gekke is, er kan van alles in de schouder kapot zijn, maar dit betekent niet meteen dat iemand een instabiele schouder heeft,’ vervolgt Karin. ‘Andersom geldt overigens hetzelfde. Ik maak weleens de vergelijking met de voorste kruisband. Je kunt met een voorste kruisband ruptuur toch een stabiele knie hebben, als je maar een goede spierinzet hebt. En dat is met de schouder ook zo. Je kunt aan de voorkant een bumpertje missen, maar als je spieren er omheen het goed doen kan hij nog heel stabiel zijn.’

Schouderpoli
Bij Medisch Centrum Jan van Goyen kunnen mensen met schouderinstabiliteit terecht bij de schouderpoli. Dr. Van den Bekerom: ‘Deze poli doen Karin en ik samen. Afhankelijk van de klacht kan de patiënt eerst door mij of door Karin gezien worden. Wij onderzoeken de schouder en stellen een diagnose vast. Veel patiënten denken dat we meteen een scan maken, maar dat is niet het geval. Met een lichamelijk onderzoek zien we in eerste instantie al veel meer, bijvoorbeeld aan welke kant de schouder eruit gaat. Pas als echt duidelijk wordt dat ik moet opereren om de schouder te herstellen, maken we een scan. Die geven meer details en duidelijkheid over bijvoorbeeld het type operatie.’

Twee soorten operaties bij schouderinstabiliteit:

  1. Kijkoperatie: het bumpertje wordt weer vastgezet aan de voorkant van de kom.
  2. Een grotere operatie waarbij een snede gemaakt moet worden en schroeven geplaatst. De grotere operatie heeft een hogere kans op complicaties maar ook hogere succeskansen.

Fysiotherapie vs operatie
‘Een operatie is niet altijd nodig. Een fysiotherapeut kan al veel doen om te voorkomen dat de schouder opnieuw uit de kom gaat, of om de actieve stabiliteit van de schouder beter te maken. Dit kan Karin zijn, maar we verwijzen ook door naar andere fysiotherapeuten. Ik opereer vaak patiënten die stukken bot missen doordat de schouder er vaker uit gaat. Hoe vaker de schouder uit de kom gaat, hoe eerder je kiest voor een operatie. Sommige patiënten hebben zoveel botverlies dat dit met fysiotherapie nooit meer goed kan komen. Gelukkig is dit maar een hele kleine groep.’ 

De patiënt kiest
Karin: ‘We doen alles in samenspraak met de patiënt. Samen overleggen we of het handiger is om te behandelen met fysiotherapie of om toch te opereren. En natuurlijk wanneer we dat doen. Soms is het bijvoorbeeld verstandig om de schouder eerst drie maanden te trainen en vervolgens pas te opereren. Dat kan een goede voorwaarde zijn om beter te revalideren. Sommige mensen willen echter zo snel mogelijk geopereerd worden om weer snel op het sportveld te kunnen staan. Dat mag, want de mening van de patiënt is erg belangrijk.’

Coronavirus: belangrijke informatie!

Gezien de ontwikkelingen in de zorg en het oplopen van wachttijden voor patiënten zal Medisch Centrum Jan van Goyen vanaf 13 mei de poliklinische zorg deels weer opstarten. Dit is een richtdatum, per dag beoordelen wij of en hoe wij onze zorg kunnen continueren. Let op: door het coronavirus zijn er achterstanden opgelopen en zijn de wachttijden nu niet accuraat aan te geven. Afspraken worden gepland op prioriteit, het kan dus iets langer duren voordat u ingepland kan worden. Wij vragen hiervoor om uw begrip.

Uw bezoek aan Medisch Centrum Jan van Goyen

De gezondheid van onze patiënten en medewerkers staat bij Medisch Centrum Jan van Goyen voorop. Daarom volgen we het advies van RIVM over COVID-19 en passen we onze werkwijze hierop aan.

Neem contact met ons op voor het maken van een nieuwe afspraak indien u een van onderstaande vragen met ja beantwoordt:

  1. Heeft u de afgelopen 48 uur koorts gehad zonder duidelijke oorzaak?
  2. Heeft u de afgelopen 48 uur klachten zoals kortademigheid, hoesten, keelpijn, neusverkouden, diarree en/of algehele malaise gehad?
  3. Heeft u een huisgenoot (partner, ouder, kind, vriend/vriendin) die op dit moment in thuisisolatie zit met bewezen corona of verdenking op corona?

Welke maatregelen zijn er genomen?

  • Waar mogelijk worden afspraken nog zoveel mogelijk telefonisch/digitaal gehouden.
  • We proberen afspraken zo te plannen dat de 1,5 m afstand geborgd kan worden. We vragen u hier zelf ook op te letten.
  • Wij verzoeken u om alleen naar uw afspraak te komen. Als het toch noodzakelijk is dan vragen wij u om slechts één begeleider mee te nemen en geen kinderen. Wij verzoeken uw begeleider vriendelijk om tijdens uw afspraak niet in de wachtkamer plaats te nemen, maar bijvoorbeeld buiten of in de auto.
  • Om het aantal patiënten dat in onze panden aanwezig is te kunnen beheersen, vragen wij u om kort van tevoren te komen, maar wel op tijd. Indien u te laat komt kan de afspraak helaas niet doorgaan.
  • U dient uw handen voor én na een bezoek aan Jan van Goyen te desinfecteren. Hiervoor staan bij alle in- en uitgangen desinfectiemateriaal.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met onze medewerkers via 020 3055 800.

For English click here