Home | Starten met de behandeling

Starten met de behandeling

Het is voor de meeste patiënten een grote stap om te starten met een anti-hiv combinatiebehandeling (ofwel HAART of c-ART: verschillende afkortingen voor hetzelfde begrip). Op dit moment ziet het er nog steeds naar uit dat c-ART levenslang gebruikt zal moeten worden. De reden hiervoor is dat de huidige generatie anti-hivgeneesmiddelen het hiv-virus alleen onderdrukken, maar niet volledig uit het lichaam uitroeien. Wanneer de c-ART wordt gestopt loopt de concentratie hiv-virus in het bloed meestal snel weer op.

Veel patiënten vinden het een beangstigende gedachte om de rest van hun leven geneesmiddelen te moeten gebruiken. Daarnaast is er bij patiënten vaak angst voor de mogelijke bijwerkingen van de c-ART. Veel eerste generatie (oudere) anti-hivmiddelen veroorzaakten bij een deel van de patiënten lipodystrofie: dit is een aandoening waarbij het onderhuidse vetweefsel verdwijnt uit het gezicht en de ledematen en juist toeneemt in de buik. Deze bijwerking wordt met de nieuwere middelen veel minder vaak gezien. Maar ook niet zichtbare bijwerkingen, zoals een verhoging van het cholesterol, nierfunctiestoornissen en botontkalking kunnen optreden bij het gebruik van c-ART. Het is daarom van belang dat er niet onnodig vroeg, maar ook niet te laat, met c-ART gestart wordt.

De beslissing om te starten met c-ART is afhankelijk van de volgende factoren:

Het CD4 aantal
De huidige Europese en Amerikaanse richtlijn is om te starten met c-ART als het CD4 aantal onder de 350 cellen is gedaald. Hierop zijn een aantal uitzonderingen: Patiënten die ouder zijn dan 50 jaar (dan wordt geadviseerd te starten bij 500 cellen) en patiënten met een hele grote hoeveelheid hiv-virus in het bloed.

Verschijnselen en klachten van de patiënt 
Als iemand al duidelijk tekenen heeft van een verminderde afweer (bijvoorbeeld een schimmelinfectie in de mond) wordt soms geadviseerd om eerder te starten dan bij een CD4 aantal van 350 of lager.
Co-infecties of andere aandoeningen. Bij een co-infectie met hepatitis B of C kan soms geadviseerd worden eerder met c-ART te starten omdat de c-ART ook weer een gunstig effect heeft op de hepatitis.

Motivatie van de patiënt
Zonder een goede motivatie om te starten met medicatie is het gebleken dat een behandeling vaak minder succesvol verloopt. Bij c-ART is het belangrijk dat patiënten iedere dag op ongeveer hetzelfde tijdstip hun pillen innemen. Wanneer een patiënt niet goed gemotiveerd is zie je dat hij of zij vaker het tijdstip van inname verschuift of zelfs een dag vergeet de pillen in te nemen. Als dit vaker gebeurt, kan er resistentie van het virus ontstaan tegen de gebruikte geneesmiddelen en zie je de hoeveelheid hiv in het bloed weer toenemen.

Hiv-status partner
In sommige gevallen is de partner van patiënt hiv-seronegatief. Snel starten met behandeling geeft een verminderde kans op overdracht van het virus naar de partner.

Bepaalde omstandigheden
Soms wil iemand de behandeling vervroegen of juist uitstellen vanwege bepaalde omstandigheden in zijn/haar leven zoals een vakantie of een nieuwe baan.

Meer informatie:

KEURMERK