Home | Uw zorgverzekering

Uw zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. U betaalt echter altijd een verplicht eigen risico. In 2015 is dat 375 euro. Voor 2016, 2017 en 2018 is het eigen risico verhoogd naar 385 euro.

Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Dan is het noodzakelijk dat u verzekerd bent. Bekijk de volgende checklist om te zorgen dat uw ziekenhuiszorg vergoed wordt:

Checklist – aan alles gedacht

Verplicht eigen risico

Houd rekening met het verplicht eigen risico en de hoogte van het eigen risico binnen uw polis. Hierdoor is ook de kans aanwezig dat u (een deel van) uw factuur zelf moet betalen! Neem voor de zekerheid van tevoren contact op met uw zorgverzekeraar en informeer naar de voorwaarden voor een vergoeding. Meer informatie over het eigen risico vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Niet in Nederland verzekerd

Nederland heeft met een aantal landen internationale afspraken gemaakt over het verlenen van medische zorg aan personen die tijdelijk in ons land verblijven.

Jan van Goyen en contract met zorgverzekeraars

Jan van Goyen heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Dat betekent dat de zorg door uw zorgverzekeraar betaald zal worden overeenkomstig de voorwaarden in uw zorgpolis. Bij afwijkingen hierop zullen wij dit aan u meedelen en meedenken over vervolgzorg elders.

De zorgnota

Meer informatie over het betalen van ziekenhuiszorg leest u op De Zorgnota.

KEURMERK