Home | Vergoeding ooglidcorrectie 2017

Vergoeding ooglidcorrectie 2017

Er worden sinds 1 januari 2017 veel patiënten doorverwezen naar Esthetisch Centrum Jan van Goyen voor een ooglidcorrectie, omdat huisartsen menen dat ze hiervoor in aanmerking komen. Dit omdat de behandeling per 1 januari 2017 in het basispakket is opgenomen. Echter gelden er nog steeds strenge eisen:

De ingreep wordt vergoed door de verzekering indien er sprake is van een ernstige gezichtsveldbeperking als gevolg van verworven verslapping of verlamming van de bovenoogleden. De verslapping of verlamming van het bovenooglid veroorzaakt een verticale ooglidspleet van 7 mm of minder. Dit komt overeen met de situatie dat de onderrand van de bovenooglid of de overhangende huidplooi 1 mm of lager boven het centrum van de pupil hangt. Gemeten wordt ter hoogte van het centrum van de pupil terwijl de patiënt ontspannen recht vooruit kijkt.

KEURMERK