Home | Poliklinieken | KNO

KNO

Zoals de naam al aangeeft houdt de keel-neus-oorarts (KNO-arts) zich bezig met de behandeling van aandoeningen aan keel, neus en oren, maar ook afwijkingen van het overige hoofd-halsgebied, zoals gezwellen van het gelaat, de hals, snurken of slaapproblemen. De KNO-artsen verrichten ook operaties en poliklinische behandelingen. Op de poli KNO is ook een ervaren audiometrist werkzaam.

U kunt bij ons terecht voor een onderzoek van:

 • de keel- en stembanden;
 • de neus- en neusbijholten;
 • de oren en het evenwichtsorgaan;
 • lymfeklieren van het hoofd-hals gebied en speekselklieren;
 • alle overige slijmvliezen in het hoofdhals gebied.

Klachten kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Brok in de keel
 • Duizeligheid
 • Gehoorvermindering
 • Keelontsteking
 • Hooikoorts
 • Loopoor
 • Neusbijholteproblematiek
 • Neusbloedingen
 • Reuk of smaakstoornissen
 • Second opinion
 • Slaap en snurkproblemen
 • Stemklachten
 • Verstopte neus

Meer informatie over de diverse ziektebeelden kunt u terug vinden op de voorlichtingspagina van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde: http://www.kno.nl/index.php/patienten-informatie


In deze video vertellen Dr. Lenka Vermeeren en patiënt Rob Spierings over de behandeling bij oorontsteking.

Diagnostiek

Wanneer we uw klachten helder in kaart hebben gebracht wordt er verder KNO-onderzoek verricht: met een microscoop wordt het oor onderzocht, met een hoofdlamp en met behulp van enkele instrumenten de neus en keel geïnspecteerd en wordt de hals onderzocht op vergrote lymfeklieren en eventuele andere afwijkingen. In sommige gevallen zoals bij heesheidsklachten kan er aanvullend met een flexibele laryngoscopie worden gekeken. Bij dit onderzoek wordt en dun slangetje met een camera via de neus ingebracht zodat ook dieper in de keel kan worden gekeken.

Naast het algemeen KNO-onderzoek kunnen wij ook onderzoek verrichten zoals:

 • allergietesten
 • hoortesten
 • thuis slaapregistratie of ter wel polysomnografie
 • slaaponderzoek onder sedatie

Medisch centrum Jan van Goyen beschikt ook over een uitstekend uitgerust laboratorium. Echografisch onderzoek van de hals of speekselklieren kan ook plaatsvinden. Voor aanvullende diagnostiek of behandelingen waar wij niet over beschikken kunt u snel terecht in het OLVG.

Behandeling

Nadat de KNO-arts de diagnose heeft gesteld, krijgt u uitleg over de eventuele aandoening en worden de behandelopties met u besproken. Samen met u wordt een behandelplan opgesteld, wat kan bestaan uit medicijnen, een kleine ingreep, operatie of doorverwijzing.

Ingrepen en behandelingen die de KNO-artsen in het MC JvG verrichten zijn:

 • plaatsen van buisjes bij volwassenen
 • bloedneus stelpen of dichtbranden
 • doornemen te kort tongriempje kinderen of volwassenen
 • verwijderen kleine huid of slijmvlies afwijkingen.
 • slaapendoscopieën
 • neusoperaties
 • verwijderen huidtumoren in het aangezicht

Sommige ingrepen kunnen worden verricht onder lokale verdoving, maar het MC JvG beschikt ook over de mogelijkheid om een operatie te verrichten onder narcose op de operatiekamer.

Waarom naar Medisch Centrum Jan van Goyen?

De KNO-artsen in het Medisch Centrum Jan van Goyen onderscheiden zich van andere KNO-artsen in Amsterdam en haar omgeving omdat:

 • wij zeer korte wachttijden hebben;
 • u steeds dezelfde KNO-arts treft;
 • wij nauw samenwerken met het OLVG (zowel West als Oost);
 • wij zowel een KNO-arts hebben die gespecialiseerd is in slaapgebonden ademhalingsstoornissen, als één die gespecialiseerd is in aangezichtschirurgie;
 • hoortesten op locatie verricht kunnen worden;
 • wij bieden slaapregistraties aan (ter uitsluiting van slaapapneu bijvoorbeeld), waarbij u thuis slaapt;
 • wij proberen te zorgen dat u binnen twee weken na bezoek aan uw KNO-arts de slaapregistratie ondergaat;
 • er vele talen sprekende KNO-artsen bij ons werken;
 • wij sommige ingrepen op locatie kunnen uitvoeren.

KORTE WACHTTIJDEN
Wij streven naar korte toegangstijden zowel voor het maken van een afspraak op de poli, als voor een gehoortest, slaapregistratie of operatie. Indien een ingreep wegens omstandigheden niet verricht kan worden in het Medisch Centrum Jan van Goyen, kunt u geopereerd worden in het OLVG. Hier zijn onze KNO-artsen ook werkzaam. 

U TREFT DEZELFDE KNO-ARTS
Wij streven ernaar dat u altijd dezelfde KNO-arts treft op de polikliniek. U kunt daar zo nodig naar vragen. Ook bij een eventuele operatie voert uw eigen KNO-arts die operatie uit en doet tevens de nazorg. Soms adviseert de KNO-arts een afspraak te maken bij een andere KNO-arts omdat diegene gespecialiseerd is in uw aandoening. Aangezien wij geen opleidingsziekenhuis zijn, ziet u geen arts of specialist in opleiding.

SAMENWERKING OLVG
Het Medisch Centrum Jan van Goyen is onderdeel van het OLVG (zowel West als Oost).
Daarnaast werken onze artsen ook in het OLVG.

SPECIALISATIES
Dr. Vermeeren heeft zich toegelegd op de aangezichtschirurgie en rhinologie, terwijl Dr. Ravesloot speciale aandacht heeft voor slaapgebonden ademhalingsstoornissen en de rhinologie. Het aandachtsgebied van Dr. van Monsjou is de oorheelkunde. 

HOORTEST OP LOCATIE
De gehooronderzoeken kunnen worden verricht op dinsdag. Ze worden niet uitgevoerd door de doktersassistente, maar door een ervaren audicien. Het onderzoek duurt ongeveer een half uur en bestaat uit een uitgebreid toon- en spraakaudiogram met maskering en eventueel  aanvullende testen. Indien mogelijk proberen wij altijd een eerste consult voor slechthorendheid te combineren met een gehooronderzoek.

SLAAPREGISTRATIE THUIS
Wanneer er een indicatie bestaat voor een slaaponderzoek in verband met verdenking op een slaapgebonden ademhalingsstoornis, hoeft u bij Medisch Centrum Jan van Goyen niet in het ziekenhuis te slapen. Er komt een verpleegkunde bij u langs om de meetapparatuur en bijbehorende sensoren bij u te bevestigen. U kunt thuis in uw eigen bed slapen en de volgende dag wordt de apparatuur weer opgehaald.

SLAAPREGISTRATIE BINNEN TWEE WEKEN
Kort na uw bezoek aan de KNO-arts wordt telefonisch contact met u opgenomen om een afspraak in te plannen voor het onderzoek. Binnen enkele dagen na het onderzoek zal een verslag naar uw arts gestuurd worden. Wij streven dit alles binnen 2 weken rond te krijgen.

TALEN ARTSEN
Onze artsen verstaan u en kunnen u te woord staan in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.

U kunt van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur bellen voor een afspraak.

U heeft een verwijzing van uw huisarts nodig.

Locatie Jan van Goyenkade
T: 020 – 305 58 25

 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ

KEURMERK